- Na pierwszym planie postawiłbym ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym – podkreślił Jarosław Kaczyński podczas prezentacji programu Polski Ład.

Czytaj: Polski Ład - niższe podatki, więcej pracy i większe wydatki na rozwój>>
 

Zapowiedział przyjęcie ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym, w którym znajdzie się nowa definicja gospodarstwa rolnego. Celem tych zmian ma być ułatwienie dziedziczenia i przekazywania rodzinnych gospodarstw rolnych bez zrzekania się go, i zbywania przed przejściem na emeryturę. Wprowadzone ma zostać również pierwszeństwo dla gospodarstw rodzinnych w korzystaniu z programów wsparcia.

Wicepremier Kaczyński zapowiedział też opracowanie Kodeksu rolnego który kompleksowo ureguluje generalne zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego. Ale także podwyższenie o 10 procent zwrotu podatku akcyzowego (dziś to 100 zł do 1 ha użytków rolnych)

- Przede wszystkim uprościmy w radykalny sposób wszelkiego rodzaju procedury, wszelkiego rodzaju biurokrację, która jest związana z prowadzeniem produkcji rolnej, począwszy od rejestracji maszyn, a skończywszy na dopłatach, wnioskach o dopłaty i podatkach. Zrobimy to w ogromnej mierze przez cyfryzację – zadeklarował wicepremier Jarosław Kaczyński.

Zmiany mają dotyczyć też opiniowania i podejmowania decyzji o zezwoleniu na przedsięwzięcia wpływające na środowisko rolnicze a zostać przeniesione ze szczebla samorządowego na wyższy, w zależności od skali oddziaływania – wojewódzki lub krajowy.

Polski Ład zakłada uproszczenie zasady funkcjonowania spółdzielni energetycznych i stworzenie nowych mechanizmów wsparcia dla uruchamiania instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii. Mają pojawić instrumenty stymulujące rozwój spółdzielni. Zakłada się wprowadzenie specjalnych narzędzi pozyskiwania kapitału. Pozwolą one spółdzielniom emitować udziały inwestycyjne w celu realizacji konkretnych projektów. Stworzony ma zostać także system zachęt dla spółdzielczości rolnej w różnych obszarach – od ochrony środowiska, przez prawo budowlane, na kolejnych zachętach podatkowych skończywszy.

 

Stworzony ma zostać centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi, który pozwoli szybciej udostępnić ziemię rolnikom, wskazywać nowe tereny inwestycyjne oraz identyfikować podmioty bezumownie gospodarujące na państwowej ziemi.

Polski Ład zakłada także rozwój sieci manufaktur spożywczych, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich mają pojawić się zachęty finansowe dla tych rolników, którzy zdecydują się na wprowadzanie w swoich gospodarstwach określonych elementów nowych technologii, redukujących koszty funkcjonowania gospodarstwa – m.in. rolnictwa precyzyjnego.

Czytaj więcej: Więcej propozycji dla rolnictwa w programie Polski Ład>>