Jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowy filar Programu - Fundusz InvestEU to instrument, z którego finansowane będą m.in. pożyczki, gwarancje czy wykup długoterminowych obligacji. Wszystko po to, by pobudzić inwestycje w całej Unii Europejskiej. 

Fundusz bazuje na gwarancjach finansowych. Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny i partnerzy krajowi (w Polsce BGK) zabezpieczyli w swoich budżetach pieniądze, które pozwolą wygenerować gwarancje o wartości 32,5 mld euro. Te gwarancje umożliwią EBI i partnerom krajowym udzielanie np. pożyczek na preferencyjnych warunkach czy finansowanie bardziej ryzykownych inwestycji. Będzie to finansowanie zwrotne - podaje MFiPR. Według szacunków unijnych 1 euro gwarancji wygeneruje 12 euro na inwestycje, co oznacza, że wartość przedsięwzięć wspartych dzięki gwarancjom wyniesie około 400 mld euro.

Nowa mapa pomocy - niektórzy inwestorzy muszą się śpieszyć>>

Inwestycje, które będą mogły ubiegać się o wsparcie z Funduszu InvestEU muszą wpisywać się w co najmniej jeden z czterech obszarów:

  • zrównoważona infrastruktura (między innymi transport, energetyka, łączność cyfrowa, odpady);
  • badania naukowe, innowacje i cyfryzacja (między innymi transfer wyników badań naukowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wspieranie rozwoju działalności innowacyjnych przedsiębiorstw);
  • małe i średnie przedsiębiorstwa (między innymi preferencyjne finansowanie zwrotne dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji na inwestycje);
  • inwestycje społeczne i umiejętności (między innymi kształcenie, szkolenia, infrastruktura społeczna, innowacje społeczne, opieka zdrowotna i opieka długoterminowa).

75 proc. kwoty gwarancji w ramach Funduszu będzie dystrybuowane przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Do niego będą zgłaszać się samorządy i inni potencjalni beneficjenci po ocenę, czy inwestycja może otrzymać wsparcie. Pozostałe 25 proc. kwoty gwarancji z Funduszu InvestEU będzie udzielone przez partnera krajowego (BGK). 

Samorządy będą mogły z InvestEU finansować inwestycje z dziedzin:

  • zrównoważonej infrastruktury (transport, energetyka, łączność cyfrowa, odpady);
  • badań naukowych, innowacji i cyfryzacji;
  • inwestycji społecznych (kształcenie, szkolenia, infrastruktura społeczna, innowacje społeczne, opieka zdrowotna i opieka długoterminowa).
  • wspieranie termomodernizacji budynków oraz budowa przystępnych cenowo mieszkań socjalnych.

Przewidywany termin uruchomienia tych pieniędzy to druga połowa 2021 roku.

Więcej o założeniach programu: Programu InvestEU>>