Specustawa nie dla wszystkich z Ukrainy, a ochrona czasowa nie wiadomo, jak zadziała

Administracja publiczna Ukraina

Uciekinierzy z Ukrainy niecierpliwie czekali na polską specustawę legalizującą ich pobyt. Problem w tym, że obejmuje ona głównie tych, którzy przedostali się bezpośrednio ze swojej ojczyzny. Spod jej działania wyłączeni są np. rodzice dziecka z ukraińskim obywatelstwem, którzy sami go nie mają. Polscy urzędnicy zapewniają, że działa tu ochrona czasowa, ale jej przepisy - zdaniem prawników - są nieprecyzyjne.

16.03.2022

Rosja nie czeka na wyrzucenie, sama rezygnuje z członkostwa w Radzie Europy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Ukraina

Rosja, która następniego dnia po napaści na Ukrainę została zawieszona w prawach członka Rady Europy, złożyła oświadczenie o wystąpieniu z tej organizacji. Uznawane jest to za posunięcie wyprzedzające prawdopodobne wykluczenie Rosji z Rady Europy w wyniku jej agresji na Ukrainę. Rada Europy skupia prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu.

15.03.2022

Rozporządzenie ws. wysokości świadczenia dla pomagających obywatelom Ukrainy opublikowane

Samorząd terytorialny Domowe finanse Administracja publiczna Nieruchomości Ukraina

Rządowe rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zostało opublikowane we wtorek w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim, maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia to 40 zł za osobę dziennie.

15.03.2022

Po nowy dowód osobisty trzeba pójść do urzędu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wniosek o dowód osobisty musi złożyć każdy, kto ukończył 18 lat i nie ma jeszcze takiego dokumentu. Można to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Wniosku nie można złożyć przez internet. Konieczna jest osobista wizyta w urzędzie, gdzie zostaną pobrane odciski palców i złożony wzór podpisu, który zostanie zamieszczony w dowodzie.

15.03.2022

Polski Ład i ZUS dzielą skarbówkę na "lepszych" funkcjonariuszy i "gorszych" urzędników

PIT Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej nie muszą płacić składki zdrowotnej od nagród i trzynastek. Taką interpretację wydał ZUS dla Krajowej Administracji Skarbowej i przekazał do wszystkich swoich oddziałów w kraju. Zdaniem prawników, choć interpretacja jest zgodna z prawem, to wyłączenie jest niesprawiedliwe dla pracujących w KAS cywili i nie znajduje uzasadnienia zwłaszcza po wejściu w życie Polskiego Ładu.

15.03.2022

RPO: Abonament rtv należy stworzyć od nowa

Administracja publiczna

System opłat abonamentowych powinien uwzględniać zasady i wartości konstytucyjne, czyli szczególności powinien uwzględnić zasadę sprawiedliwego, powszechnego i równego rozkładania ciężarów publicznych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I dodaje, że zasadnym przeprowadzenie kompleksowej rekonstrukcji całego systemu opłat abonamentowych tak, aby uwzględniał te zasady.

14.03.2022

Nie trzeba przepracować całego roku, by dostać trzynastkę

Administracja publiczna Prawo pracy

Nie każdy ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tak zwanej "trzynastki". Oprócz posiadania statusu pracownika i zatrudnienia w sektorze publicznym, trzeba faktycznie przepracować w roku kalendarzowym co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy. Prawodawca przewidział jednak wyjątki, które łagodzą wymóg dotyczący okresu pracy.

14.03.2022

Specustawa o wsparciu dla obywateli Ukrainy już obowiązuje

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina

W ciągu kilku godzin ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy została podpisana przez prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadza uproszczoną legalizację pobytu, rejestracje przez gminy, numer PESEL, ułatwienia w zatrudnieniu, 500 plus i pakiet świadczeń socjalnych, ale - co ważne - dla obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do Polski bezpośrednio ze swojej ojczyzny.

12.03.2022

System rejestracji uchodźców z Ukrainy ruszy od środy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Od środy 16 marca ruszy rejestracja obywateli Ukrainy, którzy przed rosyjską agresją uciekli do Polski, będą nadawane im numery PESEL. Równocześnie od tego dnia rodziny ich goszczące będą mogły składać wnioski o refinansowanie kosztów - w sumie chodzi o 40 zł na dobę, w przypadku każdego uciekiniera wojennego.

12.03.2022

RPO pyta rząd o przyszłość mieszkanców strefy granicznej z Białorusią

Administracja publiczna Małe i średnie firmy

Branży turystycznej Podlasia grozi zapaść wobec przedłużania zakazu pobytu w strefie przygranicznej w związku z sytuacją migracyjną - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I podkreśla, że wizerunek regionu, w tym Puszczy Białowieskiej, jako zielonych płuc Polski był budowany latami, a teraz trzeba będzie go odbudowywać.

12.03.2022

WSA: Bezczynność wojewody pomorskiego w sprawie cudzoziemca

Administracja publiczna

Wyrobienie cudzoziemcowi karty pobytu, po uzyskaniu przez niego decyzji o udzielenie zezwolenia na pobyt w charakterze rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jest czynnością materialno-techniczną. A więc ze swojej istoty powinno nastąpić niezwłocznie. W tym przypadku wojewoda pomorski nie dotrzymał miesięcznego terminu, ale kary nie zapłaci - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

12.03.2022

Przez niejasne procedury nie wszystkie zwierzęta z Ukrainy wjadą do Polski

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Niejasne procedury sprawiają, że transporty wywożące zwierzęta z ogarniętej wojną Ukrainy, są zawracane z polskiej granicy. Główny Lekarz Weterynarii wydał wytyczne upraszczające zasady wjazdu do Polski osób ze zwierzętami towarzyszącymi, ale nie jest jasne, czy zezwalają one na wwożenie przez jedną osobę pięciu zwierząt, czy większej liczby.

12.03.2022

Prof. Romanowski: Specustawa dla Ukrainy tarczą bezkarności menedżerów państwowych spółek

Prawo karne Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Obserwacja praktyki funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa w sposób naturalny prowadzi do pytania, czy nie mamy tu do czynienia z Lex Menedżer spółki SP. Wyłączenie odpowiedzialności karnej ma dotyczyć m.in. czynu popełnionego w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a więc każdego czynu popełnionego od marca 2020 r.

11.03.2022

RPO: Policjanci przywróceni do służby powinni mieć więcej czasu na zgłoszenie gotowości jej podjęcia

Administracja publiczna Prawo pracy

Zwolniony policjant ma tylko 7 dni na stawienie się do służby po uprawomocnieniu się wyroku sądu uchylającego decyzję o zwolnieniu. Jeśli w tym terminie nie zgłosi gotowości niezwłocznego jej podjęcia, stosunek służbowy ulega rozwiązaniu. Tymczasem policjanci najczęściej nie są w stanie określić daty prawomocności korzystnego dla nich orzeczenia.

11.03.2022

Senat głosuje dzisiaj nad ustawą o pomocy dla Ukraińców

Administracja publiczna

Dzisiaj, tj. 11 marca odbędzie się głosowanie nad komisyjnymi wnioskami zgłoszonymi do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Senatorowie opozycji uważają, że ustawa zawiera przepis stanowiący próbę uniknięcia odpowiedzialności za błędy w przeszłości, a również działać będzie na przyszłość, aby obejść prawo i stać się bezkarnym.

11.03.2022

Samorządy to nie wojsko - nie chcą rozkazów od wojewodów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

W uchwalonej przez Sejm specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy znalazły się przepisy dające wojewodom możliwość wydawania poleceń, także ustnych, organom samorządu terytorialnego. Samorządy mają jednak przykre doświadczenia z realizacją poleceń wojewodów, kiedy wybuchła pandemia Covid. Wskazują, że w administracji publicznej podstawą obiegu decyzji jest dokument, papierowy lub elektroniczny, a nie słowo.

11.03.2022

NSA: Po zakończeniu postępowania nie można skarżyć się na przewlekłość

Administracja publiczna Budownictwo

Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego wniesiona po jego ostatecznym zakończeniu, poprzedzona ponagleniem złożonym w jego toku, podlega odrzuceniu na podstawie Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - taką uchwałę w składzie siedmiorga sędziów podjął Naczelny Sąd Administracyjny.

11.03.2022

Specustawa o pomocy dla Ukraińców sprzeczna z decyzją wykonawczą Rady UE

Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina

Polska złamie decyzję wykonawczą Rady (UE) nr 382, jeśli ograniczy pomoc udzielaną uchodźcom jedynie do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy. Zdaniem prawników, Polska nie ma prawa sama określać definicji tych, którym pomaga, bo decyzja Rady ma być stosowana bezpośrednio. Jeśli nie zmienimy specustawy, sprawa może się skończyć dla nas nawet w Trybunale Sprawiedliwości. Możemy też nie otrzymać z UE pieniędzy na pomoc uchodźcom.

10.03.2022

MF przeciwny ograniczeniom w świadczeniu usług przez doradców podatkowych

Doradca podatkowy Administracja publiczna

Resort finansów poinformował w czwartek, że minister finansów zawiesił uchwałę samorządu doradców podatkowych zakazującą im świadczenia usług na rzecz organów podatkowych. Przesądziły o tym względy formalne, o których Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) została poinformowana.

10.03.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski