Od 1 lipca 2011 r. w miejsce ponad 200 różnych zaświadczeń, odpisów, wypisów przedsiębiorca i...
Wojciech Kowalski
30.06.2011
Samorząd terytorialny
Straże gminne uzyskają uprawnienia do nakładania większej liczby mandatów za różnorodne...
Anna Dudrewicz
30.06.2011
Samorząd terytorialny
Kwestia składu zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych uregulowana została przez ustawodawcę...
Anna Dudrewicz
30.06.2011
Samorząd terytorialny
Prawo do świadczeń kompensacyjnych mają zyskać grupy nauczycieli poprzednio pominięte przez...
Patryk Ciurak
30.06.2011
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Ochrony Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony...
Wojciech Kowalski
30.06.2011
Samorząd terytorialny
Od 1 sierpnia wzrosną ceny przejazdu miejskimi autobusami w Olsztynie - zdecydowała w środę...
Boguszewski Marcin
29.06.2011
Czy dla boiska sportowego wykonanego w ramach kompleksu Moje boisko Orlik 2012 na podstawie...
Dorota Dorska-Havaris
29.06.2011
Samorząd terytorialny
Ryzyko niezakończenia przygotowań organizacyjnych i technicznych do wydawania dowodów osobistych...
Wojciech Kowalski
29.06.2011
Samorząd terytorialny

Ile dla gmin za zeszły rok?

Samorząd terytorialny
Opublikowano wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2010.
Patryk Ciurak
29.06.2011
Samorząd terytorialny
Czy konieczne jest odbycie służby przygotowawczej w przypadku awansu pracownika zatrudnionego w...
Michał Culepa
29.06.2011
Samorząd terytorialny
RIO w Opolu przypomina: tylko do 30 czerwca j.s.t. mogą składać do właściwych RIO bilansy...
Patryk Ciurak
29.06.2011
Samorząd terytorialny
Decyzją z dnia 28 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy -...
Anna Stańczuk
29.06.2011
Samorząd terytorialny
Zgodnie z art. 23 ustawyPrawo geodezyjne i kartograficzne, sąd winien doręczyć bez wzywania do...
Anna Dudrewicz
29.06.2011
Samorząd terytorialny
W środę samorządy zaproponują ministrowi finansów, by dodatkowy mechanizm ograniczający deficyt...
Marek Kwiatkowski
29.06.2011
Samorząd terytorialny
Kilka dni temu w Warszawie Polska, Dania i Cypr, tworzące trio unijnej prezydencji, przedstawiły...
Anna Dudrewicz
29.06.2011
Samorząd terytorialny
Procedury dotyczące wyboru ławników sądowych zawarte obowiązujących przepisach zawierają kilka...
Ireneusz Krześnicki
29.06.2011
Samorząd terytorialny
Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej dokumenty dotyczące ewaluacji reguł...
Anna Stańczuk
29.06.2011
Samorząd terytorialny
Komisja Europejska prowadzi konsultacje dotyczące obecnej sytuacji na rynku zamówień publicznych w...
Anna Stańczuk
29.06.2011
Samorząd terytorialny
Władze Sopotu zapraszają do wspólnego przywitania Prezydencji w piątek 1 lipca 2011 roku. W...
Anna Dyksińska
29.06.2011
Samorząd terytorialny
Przyznanie większej swobody organom reprezentującym Skarb Państwa oraz jednostki samorządu...
Wojciech Kowalski
28.06.2011
Samorząd terytorialny
Z dniem 1 lipca 2011 r. (z pewnymi wyjątkami) wchodzi w życie ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o...
Wojciech Kowalski
28.06.2011
Samorząd terytorialny
Powierzenie organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie...
Anna Dudrewicz
28.06.2011
Samorząd terytorialny
Jaki jest termin przekazania nadwyżki środków budżetowych przez samorządowy zakład budżetowy za rok...
Iwona Kusio-Szalak
28.06.2011
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski