NIK: Place zabaw i małe obiekty sportowe nie są bezpieczne

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Stan techniczny placów zabaw i małych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest zły – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Istniejące urządzenia są często przestarzałe, a nowo powstające siłownie plenerowe, skateparki czy parki linowe powinny być bezpieczne, a nie ma przepisów normujących wymogi ich budowy i utrzymania.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.06.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Zachowanie pozycji Państwowej Komisji Wyborczej jako organu przeprowadzającego wybory i możliwość osobistego głosowania w lokalu wyborczym to dobre zmiany w ustawie na nowe wybory prezydenckie - oceniło Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Ale zastrzegło, że obawy wzbudzać może m.in. prawo marszałka Sejmu do ustalania i zmiany terminów czynności wyborczych
Krzysztof Sobczak
01.06.2020
Wybory
W poniedziałek, 1 czerwca, uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania w wyborach prezydenta została wreszcie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Od 10 maja minął niemal miesiąc. PKW przekazała uchwałę od razu, a za jej zamieszczenie odpowiedzialny jest premier.
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Koślicki
01.06.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Rozpoczął się nabór kandydatów do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Potrwa od 1 czerwca do 14 sierpnia 2020 roku. Zgłaszać można się elektronicznie, a rekrutacja odbędzie się w trzech etapach. Absolwenci mają szansę na rozwój profesjonalnej kariery w administracji publicznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.06.2020
Administracja publiczna
Rząd i samorząd powinny w swoich działaniach być kompatybilne i działać na partnerskich zasadach. Samorządom nie powinno odbierać się kompetencji, ale wspierać je. Na poziomie województwa mamy i marszałka, i wojewodę. To dla mieszkańców bywa mylące. Może należałoby zastanowić się, czy obecny stan prawny powinien w tym zakresie być docelowy?
Katarzyna Kubicka-Żach
01.06.2020
Samorząd terytorialny
Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw urzędowych elektronicznie, bo za jego pomocą możliwe jest złożenie podpisu zaufanego. Działa jak odręczny podpis. Można go założyć bez wychodzenia z domu i jest narzędziem bezpłatnym. przypominamy, jak go uzyskać.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.05.2020
Administracja publiczna Nowe technologie
Senat na posiedzeniu 1 czerwca zajmie się ustawą dotyczącą nowego sposobu głosowania w wyborach prezydenckich. Tymczasem wciąż nie ma publikacji uchwały PKW po wyborach, które się nie odbyły. Nie może więc być wyznaczony ich nowy termin. Poprawkami wniesionymi przez senatorów Sejm zajmie się 3 czerwca.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.05.2020
Wybory Koronawirus a prawo

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.05.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 26 maja uznał, iż umieszczenie informacji o nosicielstwie HIV na zaświadczeniu o zwolnieniu ze służby wojskowej stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego skarżącego. Zdaniem Trybunału rząd Mołdowy nie wyjaśnił, dlaczego wymagał wpisywania tych danych do dokumentu.
Katarzyna Warecka
31.05.2020
Administracja publiczna RODO
Zbycie lub nabycie pojazdu, czyli jego sprzedaż, kupno czy darowiznę można zgłosić przez internet. Jest to usługa bezpłatna, a do złożenia wniosku elektronicznie potrzebny jest profil zaufany. Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia w terminie grozi kara od 200 do 1000 zł.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.05.2020
Administracja publiczna
Statki zatopione na dnie Bałtyku mogą spowodować katastrofę ekologiczną przez wyciekające z nich paliwo i środki trujące. NIK stwierdziła, że administracja morska i ochrony środowiska nie rozpoznały zagrożenia, nie szacowały ryzyka i nie przeciwdziałały niebezpieczeństwu.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.05.2020
Administracja publiczna
Szkoła tak powinna zorganizować lekcje wychowania fizycznego, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo. Ponosi więc odpowiedzialność za uraz uczennicy uderzonej piłką – stwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie. Dziewczyna z powodu braku miejsc na ławeczkach w sali sportowej siedziała na podłodze oczekując na swoją kolej gry.
Robert Horbaczewski
30.05.2020
Zarządzanie oświatą
Dotychczasowy prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny zrezygnował ze stanowiska. Od marca 2017, pełniąc różne funkcje, zajmował się programem "Czyste powietrze". Teraz ma zostać społecznym doradcą Michała Kurtyki, ministra klimatu ds. wdrażania tego programu.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.05.2020
Środowisko

Terminy administracyjne już biegną

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo Kodeks postępowania administracyjnego
Niedawna nowelizacja ustawy odwiesza bieg administracyjnych terminów materialnych i procesowych. Organy administracji publicznej nie mogą już zaprzestać wykonywania czynności w postępowaniach administracyjnych bez narażenia się na zarzut bezczynności lub przewlekłości.
Andrzej Fiołek
30.05.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo Kodeks postępowania administracyjnego
Protest wyborczy na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia niemożności głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP jest niedopuszczalny - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN. Podstawą odrzucenia nie był brak publikacji tej uchwały w Dzienniku Ustaw, lecz brak terminów na wnoszenie skarg.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2020
Wybory
Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy na terenie Polski oraz możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu - to niektóre ze zmian, które przewiduje projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, nad którą pracuje parlament.
Krzysztof Sobczak
29.05.2020
Administracja publiczna
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia realizację prac rozwojowych na rzecz obronności finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. System nadzoru był niespójny i nieprzejrzysty, a przez to także nieskuteczny, a NCBR płaciło za realizację projektów, których efekty nie mogły być bezpośrednio wykorzystane przez armię.
Agnieszka Matłacz
29.05.2020
Administracja publiczna
Zrównoważony rozwój jest ciągle fikcją. Potrzeba nam więcej solidarności dla bardziej równomiernego rozwoju kraju. Na polskiej wsi brakuje jeszcze sporo infrastruktury komunalnej i potrzeba jeszcze kilkudziesięciu lat na analogicznym poziomie inwestowania, by osiągnąć standardy na miarę XXI wieku – uważa Krzysztof Iwaniuk, szef Związku Gmin Wiejskich RP.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.05.2020
Samorząd terytorialny
Należy zmienić przepisy w zakresie częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych i zmieszanych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Nie ma potrzeby częstszego odbioru takich śmieci, bo, przeciwnie niż w dużych miastach, tam frakcja „bio” prawie nie istnieje. Mało jest też nieruchomości wielorodzinnych. A więcej przyjazdów śmieciarki - to wyższe koszty dla mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.05.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 26 maja 2020 r. uznał, że zawieszenie akredytacji dziennikarskiej w węgierskim parlamencie po próbie nagrania materiału telewizyjnego w miejscu do tego nieprzeznaczonym, stanowiło naruszenie dziennikarskiej swobody wyrażania opinii.
Katarzyna Warecka
28.05.2020
Administracja publiczna

Zmiany w prowadzeniu polityki rozwoju uchwalone

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wzmocnienie partnerstwa rządu z samorządami oraz powiązanie planowania społeczno-gospodarczego z przestrzennym - to cel nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która została w czwartek uchwalona przez Sejm. Za ustawą głosowało 417 posłów, jeden był przeciw, a tylko 37 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.
Krzysztof Sobczak
28.05.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Prezydent chce powstania funduszu inwestycji samorządowych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Z funduszu inwestycji samorządowych będą mogły korzystać samorządy, by sięgać po środki europejskie. To wyjście naprzeciw problemom wielu z nich, które nie mają pieniędzy na wkład własny umożliwiający udział w projektach dofinansowanych z UE. Środki przeznaczone na fundusz to 20-30 miliardów złotych.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Koronawirus a prawo

Za grzechy królów płacą poddani

Finanse publiczne Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy zapowiadają składanie pozwów. Chcą odszkodowań od Skarbu Państwa za straty poniesione wskutek pandemicznych ograniczeń. Nikt nadal nie wie, z jak wielkim kryzysem przyjdzie się nam zmierzyć. Rząd konsekwentnie odmawia wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, mimo że ograniczyłoby to dochodzone roszczenia. Brak jest również skutecznej i rzeczywistej kontroli konstytucyjności aktów prawnych.
Eliza Rutynowska
28.05.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna Koronawirus a prawo

Nie ma chętnych do pełnienia funkcji koronera

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Wojewodowie chcą podpisywać umowy z lekarzami, którzy mogliby stwierdzać zgon poza szpitalem. W wielu województwach, mimo możliwości zarobku nawet w wysokości 1 tys. zł za wystawienie karty zgonu, medycy nie chcą się jednak zgłaszać się do wykonywania tego zadania.
Katarzyna Nowosielska
28.05.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo

Sebastian Skuza nowym wiceministrem finansów

Ordynacja Administracja publiczna
Sebastian Skuza 1 czerwca 2020 roku obejmie stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Zastąpi wiceministra Tomasza Robaczyńskiego, który 31 maja 2020 r. kończy swoją pracę w resorcie. Będzie odpowiadał za budżet państwa i finanse samorządu terytorialnego.
Krzysztof Koślicki
28.05.2020
Ordynacja Administracja publiczna
Specjalne Strefy Ekonomiczne miały w swoim założeniu przyciągać nowe inwestycje i stymulować rozwój gospodarczy mniej rozwiniętych regionów kraju. Na ten cel idzie ponad 2,5 mld zł rocznie. Niestety, z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że żadna ze stref nie osiągnęła wyznaczonego celu pełnego zagospodarowania obszaru SSE. Nieskuteczny był też nadzór nad zarządzającymi nimi spółkami.
Agnieszka Matłacz
28.05.2020

Andrzej Płonka: Samorząd jeszcze spełnia swoją rolę

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Coraz bardziej odchodzimy od modelu organizacji państwa subsydiarnego. I nie chodzi tylko o bezpośrednie odbieranie kompetencji – choć ono też ma miejsce. Częściej zmiany przeprowadzane są w białych rękawiczkach przez narzucanie coraz bardziej szczegółowych standardów i procedur świadczenia usług – mówi Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Lokal za grunt, ulga w PIT i społeczne agencje najmu – to nasze propozycje, które przedstawimy w drugim pakiecie mieszkaniowym. Pierwsza propozycja jest skierowana do samorządów, które oddając inwestorowi grunty pod budynki mieszkalne, otrzymają lokale. Druga ma zachęcić Polaków do zakupu nieruchomości, a trzecia ustabilizować rynek najmu – mówi Robert Nowicki, wiceminister rozwoju.
Jolanta Ojczyk
28.05.2020
Budownictwo
Wybory odbędą się wtedy, kiedy termin wskaże marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wszystko wskazuje na to, że będzie to albo 28 czerwca albo 5 lipca - poinformował w środę szef Porozumienia Jarosław Gowin. Tymczasem senat pracuje nad nową ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta, z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Patrycja Rojek-Socha
27.05.2020
Wybory
Uczelnie publiczne, i samorządy będą wyłączone spod przepisów, które umożliwiają czasowe ograniczanie pensji w budżetówce - zakłada rządowa autopoprawka do projektu tzw. Tarczy 4, która ma wprowadzić dodatkowe narzędzia zapobiegania kryzysowi związanemu z epidemią.
Monika Sewastianowicz
27.05.2020
Kadry w oświacie Szkolnictwo wyższe