Torpol spodziewa się, że jeszcze w tym roku pozyska pierwsze kontrakty na rynku kolejowym w...
PAP
24.03.2016
Zamówienia publiczne
Województwo małopolskie wypuści obligacje o wartości do 284 mln zł. Celem emisji jest sfinansowanie...
PAP
24.03.2016
Finanse samorządów
5 mln zł, czyli o 1,5 mln zł więcej niż w poprzednim roku z budżetu województwa dolnośląskiego...
PAP
24.03.2016
Samorząd terytorialny
Brak planowania przestrzennego na terenach przylegających do brzegu morskiego może doprowadzić do...
Norbert Bonin
24.03.2016
Samorząd terytorialny
Do 16 urzędów wojewódzkich wpłynęło 1645 wniosków na ponad 1,7 mld zł na dofinansowanie rozwoju...
PAP
24.03.2016
Zamówienia publiczne
Zmiana stanowiska pracy może zostać dokonana w drodze aneksu do istniejącej umowy o pracę. W...
Agata Kamińska
24.03.2016
Samorząd terytorialny
W przypadku usuwania drzew w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego...
Janusz Jerzy
24.03.2016
Samorząd terytorialny
Udzielenie informacji publicznej jest czynnością materialno techniczną i dla swej skuteczności nie...
Anna Dudrewicz
24.03.2016
Samorząd terytorialny
Ustalenie jednej stałej opłaty dla wszystkich przewoźników, bez uwzględnienia wielkości taboru i...
Anna Dudrewicz
24.03.2016
Samorząd terytorialny
22 marca w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity Kodeksu cywilnego (poz. 380). Akt dostępny...
Karol Kozłowski
24.03.2016
Samorząd terytorialny
Mimo, że w zachodniej Europie faksy to relikt przeszłości, w Polsce trwa walka o to, by komunikacja...
Magdalena Sowula
24.03.2016
Zamówienia publiczne
Do końca września 2017 roku ma być gotowa obwodnica miejscowości Czarnowąsy pod Opolem. Umowę na...
PAP
24.03.2016
Zamówienia publiczne
Wkraczamy w decydujący moment dotyczący ubiegania się o International Expo 2022 dla Polski i dla...
PAP
24.03.2016
Samorząd terytorialny
Organ prowadzący w szczególnych przypadkach będzie mógł wskazać szkołę, która przyjmie ucznia...
Monika Sewastianowicz
24.03.2016
Samorząd terytorialny
Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz za wydanie...
Adam Bochentyn
24.03.2016
Samorząd terytorialny
Podstawą obowiązywania aktów wykonawczych jest zawarty w ustawie przepis upoważniający. Określa on...
Grzegorz Wierczyński
24.03.2016
Samorząd terytorialny
Projektowany przepis nowelizacji PZP przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy, jeśli zamawiający...
Magdalena Sowula
24.03.2016
Zamówienia publiczne
Od 1 lipca br. w referendum lokalnym ws. odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego...
Adam Bochentyn
23.03.2016
Samorząd terytorialny
W II połowie 2019 r. zakończą się prace nad przebudową dwóch historycznych, najbardziej...
PAP
23.03.2016
Zamówienia publiczne
16 maja br. odbędzie X Konferencja Zamówień Publicznych pt. Prawo zamówień publicznych po...
Karol Kozłowski
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Komisja Europejska zatwierdziła w ubiegły czwartek dziesięć dużych projektów o wartości 3,3 mld...
Rafał Bujalski
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Podmioty zobligowane do zgłoszenia zbiorów danych osobowych prowadzonych w celu realizacji tzw....
Norbert Bonin
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Do zamawiającego wpływa wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, w którym oprócz podstawowego pytania...
Magdalena Falkowska
23.03.2016
Zamówienia publiczne
Samorząd województwa podlaskiego nie dostanie z powrotem pieniędzy za raport oddziaływania na...
PAP
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Samorządowcy z Zakopanego spierają się o odpowiedzialność za utratę przez miasto wpływu na...
PAP
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Przy braku przymiotu osobowości prawnej jednostka pomocnicza gminy nie może zawrzeć z gminą umowy...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Nowelizacja PZP, która ma na celu wdrożenie nowych unijnych dyrektyw rozszerza nieco ochronę prawną...
Magdalena Sowula
23.03.2016
Zamówienia publiczne
Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej wraz z uchwałami i wnioskami oraz projekt aneksu arkusza...
Anna Dudrewicz
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Organ, który stwierdził, że rekultywacja jest prowadzona niezgodnie z warunkami określonymi w...
Janusz Jerzy
23.03.2016
Samorząd terytorialny
Skoro nie można ustalić ani miejsca zamieszkania ani miejsca pobytu to właściwość miejscową organu...
Anna Dudrewicz
23.03.2016
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski