Zachowanie wykonawcy będące zwykłym niedbalstwem, ale nienoszące cech niedbalstwa rażącego, nie...
Magdalena Sowula
01.06.2015
Zamówienia publiczne
W ramach przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przygotowywanych jest...
Magdalena Sowula
01.06.2015
Zamówienia publiczne
Katowicki Holding Węglowy w poniedziałek przekaże Spółce Restrukturyzacji Kopalń dawną kopalnię...
PAP
31.05.2015
Samorząd terytorialny
Województwo opolskie oprócz modernizacji trzech linii kolejowych, chce dokonać zakupu nowych...
Magdalena Sowula
31.05.2015
Zamówienia publiczne
W przetargu na wyposażenie przedszkoli, wykonawcy zaoferowali różne stawki podatku VAT. Czy...
Katarzyna Eger
31.05.2015
Zamówienia publiczne
Zasada równego traktowania wykonawców stanowi fundament każdego postępowania o udzielenie...
Anna Stańczuk
30.05.2015
Zamówienia publiczne
Większość instytucji zamawiających (aż 62 proc.) nie udzieliła w 2014 roku ani jednego zamówienia o...
Inny
30.05.2015
Zamówienia publiczne
- Radni to załatwiacze drobnych codziennych spraw dla swoich wyborców, brakuje im wiedzy i...
Karol Kozłowski
29.05.2015
Samorząd terytorialny
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście jako jedyna złożyła ofertę w przetargu na obsługę połączeń...
Magdalena Sowula
29.05.2015
Zamówienia publiczne
Nowelizując przepis art. 90 ust. 1 p.z.p., ustawodawca chciał zdefiniować pojęcie rażąco niskiej...
Anna Stańczuk
29.05.2015
Zamówienia publiczne
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonała ponownej oceny ofert w przetargu na budowę...
Magdalena Sowula
29.05.2015
Zamówienia publiczne
UZP opracował projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który ma na celu wdrożenie unijnych...
Magdalena Sowula
29.05.2015
Zamówienia publiczne
Badania diagnostyczne, zajęcia ruchowe oraz warsztaty dietetyczne złożą się na program profilaktyki...
PAP
29.05.2015
Samorząd terytorialny
Komisja Europejska uruchomiła program pilotażowy modułu Zamówienia publiczne w systemie wymiany...
Inny
29.05.2015
Zamówienia publiczne
Rada powiatu nie może nakazać stosowania uchwały dotyczącej rozliczania dotacji do stanów...
Anna Dudrewicz
29.05.2015
Samorząd terytorialny
W projekcie nowej ustawy PZP planuje się zmianę przepisów w zakresie podstaw do unieważnienia...
Bartłomiej Kardas
29.05.2015
Zamówienia publiczne
W dniu 28 maja 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o...
29.05.2015
Samorząd terytorialny
Przepisy wykonawcze dotyczące rejestracji pojazdów oraz dopuszczenia ich do ruchu dostosowane...
Adam Bochentyn
28.05.2015
Samorząd terytorialny
Od 1 marca Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przygotowało 1 071 095...
Karol Kozłowski
28.05.2015
Samorząd terytorialny
Wojciech Szczurek, Rafał Dutkiewicz i Piotr Uszok zostali uhonorowani Krzyżem Komandorskim Orderu...
Karol Kozłowski
28.05.2015
Samorząd terytorialny
Rząd chce rozmawiać z gminami o zniesieniu obowiązku prowadzenia przetargów na odbiór odpadów i...
Magdalena Sowula
28.05.2015
Zamówienia publiczne
UZP rozpoczął prace nad tworzeniem e-platformy, której główny element stanowi bezpłatny profil...
Magdalena Sowula
28.05.2015
Zamówienia publiczne
Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, ze szczególnym naciskiem na klauzule społeczne, będą...
Inny
28.05.2015
Zamówienia publiczne
W przypadku wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego rada...
Anna Dudrewicz
28.05.2015
Samorząd terytorialny
Najpoważniejszym zarzutem kierowanym w stronę projektodawcy jest sposób transpozycji norm prawnych...
Inny
28.05.2015
Zamówienia publiczne
27 maja 1990, odbyły się w Polsce pierwsze po transformacji wybory samorządowe. 25 lat później...
Karol Kozłowski
27.05.2015
Samorząd terytorialny
Testowany w ramach postępowania na śmigłowiec wielozadaniowy dla Sił Zbrojnych RP EC-725 Caracal...
PAP
27.05.2015
Zamówienia publiczne
Urząd miasta w Toruniu poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia kampanii promocyjnej. Jednak zamiast...
Magdalena Sowula
27.05.2015
Zamówienia publiczne
Projekt nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych nie ma szans na uchwalenie w obecnej kadencji...
Inny
27.05.2015
Zamówienia publiczne
Znamy już wszystkie rozstrzygnięcia XII edycji organizowanego przez miesięcznik Samorząd...
Karol Kozłowski
27.05.2015
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski