Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, wydał firmie zajmującej się transportem publicznym, notę księgową, zgodnie z którą miała ona uiścić opłatę za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

Firma wniosła skargę do sądu administracyjnego.

WSA wyjaśnił, iż działanie organu administracji uzasadniające objęcie tego działania kontrolą sądu administracyjnego musi przede wszystkim mieć charakter władczy.

Tej cechy nie można przypisać czynności polegającej na wystawieniu noty księgowej.

O charakterze administracyjnym konkretnego działania organu przesądzają trzy cechy: podjęcie go w sprawie indywidualnej, charakter publicznoprawny i związek z uprawnieniem lub obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa.

Nota księgowa nie spełnia trzeciej cechy, nie może bowiem stanowić samoistnego źródła obowiązku danego przewoźnika wynikającego z przepisu prawa.

W ocenie sądu nota księgowa ma wyłącznie walor informacyjny co do niewykonanej powinności uiszczenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, stanowiąc zarazem wezwanie do uiszczenia wymaganej kwoty.

Z tego względu nota księgowa nie wchodzi w zakres aktów czy czynności podlegających kognicji sądu administracyjnego – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Krakowie z 29 grudnia 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 1645/15, nieprawomocne