Ponad 100 gości z całej Polski - urzędników administracji rządowej i samorządu, naukowców, przedstawicieli strony społecznej i biznesu - będzie dyskutować na temat audytu krajobrazowego — nowego dokumentu o charakterze studialnym, który samorząd województwa ma obowiązek opracować w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (zwanej potocznie: ustawą krajobrazową). Celem tego dokumentu jest przede wszystkim identyfikacja i ocena krajobrazów występujących na całym obszarze województwa, zarówno pod kątem przyrodniczym jak i kulturowym. Wyniki audytu będą miały również wpływ na plany miejscowe i studia opracowywane na poziomie gmin.


Debata odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. (piątek) w godzinach 09:00-15:00 w sali konferencyjnej Olivia Sky Club (budynek Olivia Tower, 12. piętro) w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472A, a podczas niej pojawią się wątki takie jak: „Cele i funkcje audytu krajobrazowego”, „Audyt krajobrazowy w systemie planowania przestrzennego”, czy „Jak sporządzić audyt krajobrazowy? Metodologia”. Organizatorem spotkania jest Instytut Metropolitalny wraz z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego.

Seminarium będzie stanowiło znakomite forum do omówienia szans i problemów związanych z audytem krajobrazowym. Obecnie w ramach rządu toczą się prace nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie audytu krajobrazowego - dyskutuje się między innymi nad określeniem metodologii sporządzania tego dokumentu. W te prace idealnie wpisuje się gdańska konferencja. Jej efektem ma być bowiem memorandum ws. kształtu przyszłego rozporządzenia prezentujące również wybrane wnioski i postulaty wypracowane w toku seminarium.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie obecnie nie jest już możliwy osobisty udział w wydarzeniu. Jednakże sprawozdanie z seminarium, jak i zapowiadane memorandum pojawią się wkrótce na stronie internetowej organizatora: www.im.edu.pl
 

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl objął seminarium eksperckie „Audyt krajobrazowy. Funkcja, konstrukcja prawna, metodyka prac” patronatem medialnym.