Odmowa zamawiającego na samodzielne kopiowanie przez wykonawcę lub utrwalenie w inny sposób treści...
Magdalena Sowula
22.10.2015
Zamówienia publiczne
W wyborach parlamentarnych 25 października 2015 obywatele będą wybierać swoich przedstawicieli do...
Karol Kozłowski
21.10.2015
Samorząd terytorialny

Samorządy nie chcą uchodźców

Samorząd terytorialny
Pierwsi uchodźcy mają zawitać do Polski nie wcześniej niż na początku 2016 r., problem jednak w...
Karol Kozłowski
21.10.2015
Samorząd terytorialny
Prawo nie przewiduje sytuacji, w której przedsiębiorca odbierający odpady komunalne płaci za te...
Janusz Jerzy
21.10.2015
Samorząd terytorialny
Przetarg na rowery miejskie w Łodzi, którego wynik na lata rozstrzygnie o podziale rynku rowerów...
Magdalena Sowula
21.10.2015
Zamówienia publiczne
GDDKiA podpisała z konsorcjum Budimexu umowę na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na...
Magdalena Sowula
21.10.2015
Zamówienia publiczne
Zarządzenie prezydenta Gdańska z grudnia 2013 r. dotyczące wyboru prywatnego zarządcy nowej szkoły...
PAP
21.10.2015
Samorząd terytorialny
20 października w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody (poz....
Karol Kozłowski
21.10.2015
Samorząd terytorialny
Komisja przetargowa ZUS zmieniła warunki przetargu na utrzymanie Kompleksowego Systemu...
PAP
21.10.2015
Zamówienia publiczne
Kosztorys inwestorski sporządziła osoba prowadząca działalność gospodarczą, która nie jest...
Katarzyna Eger
21.10.2015
Zamówienia publiczne
Do września 2017 r. ma powstać obwodnica Kościerzyny - zapowiedziała GDDKiA. 7,6 km drogi powstanie...
PAP
21.10.2015
Zamówienia publiczne
Niskie zarobki w stosunku do posiadanych kwalifikacji oraz wzrost poczucia niestabilności pracy, to...
Norbert Bonin
21.10.2015
Samorząd terytorialny
Tylko siedem gmin z woj. śląskiego zadeklarowało dotychczas chęć przyjęcia uchodźców - poinformował...
PAP
21.10.2015
Samorząd terytorialny
Nie jest dopuszczalne wniesienie skargi na bezczynność polegającą na braku wydania zarządzenia w...
Anna Dudrewicz
21.10.2015
Samorząd terytorialny
Dla biegu terminu do skorzystania przez wojewodę z kompetencji nadzorczych nie ma znaczenia...
Anna Dudrewicz
21.10.2015
Samorząd terytorialny
P.z.p. rygorystycznie reguluje zasady wprowadzania zmian do treści umów. To ograniczenie wynika z...
Bartłomiej Kardas
21.10.2015
Zamówienia publiczne
Zwiększenie liczby energooszczędnych budynków użyteczności publicznej, to główny cel utworzonego...
Norbert Bonin
20.10.2015
Samorząd terytorialny
Samorządy coraz bardziej krytykują odebranie im możliwości prowadzenia kontroli ruchu drogowego....
Inny
20.10.2015
Samorząd terytorialny
Chcemy wzmocnić zdolność miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia...
Karol Kozłowski
20.10.2015
Samorząd terytorialny
System IMI w obszarze zamówień publicznych ma służyć wymianie informacji i weryfikacji dokumentów...
Magdalena Sowula
20.10.2015
Zamówienia publiczne
Żadna z podkarpackich gmin nie wyraziła woli przyjęcia uchodźców. Samorządy tłumaczą to głównie...
PAP
20.10.2015
Samorząd terytorialny
GDDKiA podpisała ze spółką Mota Engil Central Europe umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnego...
Magdalena Sowula
20.10.2015
Zamówienia publiczne
Jeśli ceny ofert są niższe niż 30 proc. szacunkowej wartości zamówienia, to zamawiający ma...
Magdalena Sowula
20.10.2015
Zamówienia publiczne
Wydając decyzję uznającą dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych należy...
Anna Dudrewicz
20.10.2015
Samorząd terytorialny
Spółka komunalna, która jako niezależny od gminy podmiot gospodarczy, zostaje przez gminę...
Anna Dudrewicz
20.10.2015
Samorząd terytorialny
Udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych,...
Magdalena Sowula
20.10.2015
Zamówienia publiczne
Organy administracji publicznej często napotykają na przeszkody wykładni literalnej przepisów. Do...
Piotr Kajut
19.10.2015
Samorząd terytorialny
Mimo, że platforma eKatalogi, która miała pozwolić administracji na zakupy do progu, poniżej...
Magdalena Sowula
19.10.2015
Zamówienia publiczne
Ocena czy nie został naruszony zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków w dwóch...
Anna Dudrewicz
19.10.2015
Samorząd terytorialny
Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, które ma wdrożyć unijne dyrektywy, został skierowany na...
Magdalena Sowula
19.10.2015
Zamówienia publiczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski