Obwodnica powstaje w ciągu dróg nr 783 i 794. Zadanie wykonawcy obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej. 

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium ceny (60 proc.), sposobu naprawy nawierzchni w okresie gwarancji (20 proc.), okresu gwarancji (15 proc.) oraz doświadczenia kierownika budowy (5 proc.). Większość wykonawców zadeklarowało tożsame parametry w zakresie naprawy nawierzchni, doświadczenie kierownika zdobyte podczas realizacji pięciu zadań oraz okres gwarancji wynoszący 84 miesięcy.

Zamawiający planował przeznaczyć 30,99 mln zł brutto na realizację zadania. Najtańsza oferta, złożona przez Strabag Infrastruktura Południe opiewa na 15,22 mln zł brutto.

Źródło: www.wnp.pl