Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację II etapu projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji, wchodzących w skład pakietu wyniesie ponad 70 mln zł. Jak podkreślał wicepremier Gliński, toruński projekt był świetnie przygotowany merytorycznie, a dzięki wpisaniu na listę UNESCO dofinansowanie mogło być wyższe niż limity ustalone na ten cel w ramach UE.

Miasto będzie realizowało projekt rewitalizacyjny wraz z parafiami, samorządowymi instytucjami kultury oraz organizacją pozarządową. W ramach projektu przewidziano prace rewitalizacyjne między innymi w Domu Kopernika, Muzeum Toruńskiego Piernika, w CK Zamek Krzyżacki, w Pałacu Dąmbskich, czy znajdujących się na terenie Torunia kościołach i klasztorach.

(mkidn.gov.pl) 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami