Postępowanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych zezwoleń, a następnie wyremontowanie jezdni północnej autostrady A4. Łączna długość remontowanego odcinka wynosi 18,05 km.

Każdy z wykonawców przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia zaoferowali tożsamy, 84-miesięczny okres gwarancji, a także jednakowe parametry w pozostałych kryteriach oceny ofert. Zamawiający przeznaczył 22,01 mln zł brutto na realizację zadania. Najtańsza oferta została złożona przez konsorcjum firm PBDiM Kobylarnia i Pro-Tra Bulding. Wartość złożonej oferty wynosi 21,4 mln zł brutto.

Źródło: www.wnp.pl