Dodał, że podpisana została już umowa z wykonawcą - firmą Eurovia Polska.

"Inwestycja będzie realizowana w systemie +zaprojektuj i wybuduj+. Oznacza to, że wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje, poza środowiskową, która już została wydana, oraz wykonać roboty budowlane. Na tym etapie nie ma jeszcze konkretnych rozwiązań projektowych" - zaznaczył rzecznik. 

Przetarg został ogłoszony na podstawię programu funkcjonalno - użytkowego, który stanowi koncepcję - zawiera ogólne założenia dotyczące budowy obwodnicy, które podczas opracowywania dokumentacji projektowej mogą ulec zmianie. 

Leyko podkreślił, że pomimo koniecznych wyburzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych, na budowie obwodnicy skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Dynowa i lokalni przedsiębiorcy. "Trasa wyprowadzi ruch z centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo, płynność i komfort jazdy. Z obwodnicy skorzystają także kierowcy z pozostałych części regionu czy Polski, przemieszczający się przez Dynów tranzytem" - powiedział. 

Obwodnica będzie miała 3,5 km długości i zostanie poprowadzona nowym śladem po wschodniej stronie miasta, w sąsiedztwie kolejki wąskotorowej relacji Przeworsk - Dynów. Oprócz samej drogi wykonawca będzie musiał wybudować m.in. trzy mosty, dwa ronda i dwa przejazdy kolejowe. Koszt budowy tej trasy to prawie 30 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. 

W ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. (PAP)