Informację o umorzeniu postępowania, zainicjowanego przez osobę prywatną, przekazał w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

Prokuratorzy badali, czy przy tworzeniu dokumentów dla Blachowni doszło do przywłaszczenia autorstwa lokalnych programów rewitalizacji oraz strategii rozwoju gmin Łagów, Wojnicz i Zakliczyn.

Jak wskazał autor doniesienia, wykorzystano je w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2025 oraz Strategii Rozwoju Gminy Blachownia na lata 2016-2030.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie nie stwierdziła w działaniu samorządu Blachowni znamion przestępstwa.

"Przyczyną umorzenia śledztwa jest uznanie, iż dokumenty te nie są chronione prawem autorskim. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią przedmiotu tego prawa akty normatywne i ich urzędowe projekty. Lokalne programy rewitalizacji oraz strategie rozwoju gmin, na mocy uchwał rady gminy, stają się częścią lokalnego porządku prawnego" - wskazał prok. Ozimek.

Umorzeniem zakończyło się także śledztwo dotyczące oszustwa na szkodę gminy Blachownia – chodziło o wprowadzenie w błąd pracowników urzędu gminy i uzyskanie 38,5 tys. zł za opracowanie programu rewitalizacji i strategii rozwoju. "W umowie zawartej przez gminę Blachownia z wykonawcą brak jest bowiem zastrzeżeń, iż nie może on korzystać z innych opracowań" - wyjaśnił Ozimek.

Prokuratura nie znalazła też podstaw do uznania, że urzędnicy z Blachowni nie dopełnili obowiązków służbowych poprzez bezkrytyczne przyjęcie opracowań do realizacji i wypłatę wynagrodzenia. Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest nieprawomocne. Zażalenie na tę decyzję mogą złożyć gminy Łagów, Wojnicz i Zakliczyn, a także Blachownia. (PAP)

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Omega Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów