W opinii wójta - Bernarda Stawiarskiego - o zwycięstwie Chełmiec w rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich zadecydowało przede wszystkim to, że w ciągu 10 lat, tylko na zadania inwestycyjne, JST wydała ponad 300 mln zł, z czego ponad połowa pochodziła z środków zewnętrznych. Skuteczne pozyskiwanie pieniędzy umożliwia bowiem zaplanowanie i realizację inwestycji na szeroką skalę. Wójt podkreśla jednocześnie, że żadna gmina nie poradziłaby sobie z tak dużym wachlarzem inwestycji bez środków zewnętrznych, czy to krajowych czy unijnych.

Bernard Stawiarski zwrócił uwagę, że gmina Chełmiec od 2006 r. realizuje inwestycje zgodne z Strategią Rozwoju Gminy. Podkreśla także, że mieszkańcy aktywnie uczestniczą w jej tworzeniu. Dzięki temu powstały sale gimnastyczne, hale sportowe czy pełnowymiarowy basen. Wybudowano również ponad 100 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Warto nadmienić, iż Chełmiec, jako jedyna gmina wiejska w Polsce zrealizowała program budowy ponad 800 sztuk przydomowych oczyszczalni oraz może pochwalić się własną sieć internetową, z której darmowo korzysta ponad 1300 rodzin wykluczonych cyfrowo.

(wartowiedziec.pl)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami