Kraków pozywa Skarb Państwa za niedofinansowanie zadań zleconych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Kolejne miasto pozywa Skarb Państwa o zaległe środki na realizację zadań zleconych. Tym razem Kraków domaga się kwoty ponad 46 milionów złotych wraz z odsetkami równą zaniżonej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za lata 2012–2018.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.10.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Rząd przyjął we wtorek zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER). Mają umożliwić dalszą realizację działań zgodnych z rządowym programem "Dostępność Plus.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.10.2019
Samorząd terytorialny
Warszawski sąd rejonowy uwzględnił w wydanym we wtorek wyroku trzy pozwy - aktora Jerzego Stuhra, dziennikarza Mariusza Szczygła i tłumacza Tomasza Sadlika - którzy pozwali państwo za naruszenie prawa do korzystania z niezanieczyszczonego powietrza i zasądził łącznie 35 tys. zł zadośćuczynień na cele charytatywne.
Krzysztof Sobczak
01.10.2019
Środowisko Administracja publiczna

Gdzie są pieniądze na 500+ w Warszawie?

Domowe finanse Administracja publiczna
Władze Warszawy alarmują, że rząd nie zaplanował środków na wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+ w październiku, listopadzie i grudniu. Pieniądze, które trafiły do miasta, wystarczyły tylko na wrześniowe wypłaty. Wojewoda mazowiecki zapewnia natomiast, że nie ma żadnego zagrożenia, a pieniędzy nie zabraknie - każdy mieszkaniec, któremu przysługuje świadczenie, powinien je otrzymać w terminie.
Agnieszka Matłacz
01.10.2019
Domowe finanse Administracja publiczna

Orban: Praworządność to sprawa honoru, nie prawa

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Praworządność nie jest na Węgrzech kwestią prawną. To kwestia honoru. Ci, którzy ją kwestionują, podważają nasz honor. Radzę, by dobrze to przemyśleć - powiedział w poniedziałek premier Węgier Viktor Orban w kontekście unijnego projektu wiązania funduszy pomocowych z praworządnością.
Krzysztof Sobczak
01.10.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Rada miasta dysponowała dokumentami, które wskazywały, że jeden z jej członków nie mieszka na terenie jednostki samorządu terytorialnego. Od ujawnienia tych wątpliwości do podjęcia uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu nie upłynęły nawet 24 godziny. Działanie to zostało przez WSA w Bydgoszczy ocenione jako przedwczesne
Dorian Lesner
01.10.2019
Samorząd terytorialny

Budżety samorządów ponoszą straty

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
W kolejnych latach wśród głównych obszarów finansowania przez Unię Europejską znajdą się zmiany klimatyczne i polityka miejska. Tymczasem samorządy cały czas obawiają się, że ostatnie zmiany podatkowe oraz podwyższenie płacy minimalnej będą miały znaczny wpływ na ich budżety.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.10.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Dzięki zielonym obligacjom polskie miasta mogłyby przyspieszyć i w lepszym stopniu skoordynować działania na rzecz poprawy jakości środowiska i przeciwdziałać tak ważnym problemom jak smog czy ograniczony dostęp do wody – uważają eksperci.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.09.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Sport jest najlepszym wychowawcą, najbardziej kształci, wzmacnia charakter, uczy radzić sobie z porażkami, a oprócz tego jest piękną przygodą – powiedział w poniedziałek minister sportu i turystyki Witold Bańka. I zadeklarował dalsze wspieranie szkolnych klubów sportowych.
Krzysztof Sobczak
30.09.2019
Zarządzanie oświatą
We wtorek podejmiemy decyzję, a w środę poinformujemy o tym, czy ponownie odbędzie się strajk nauczycieli - powiedział w poniedziałek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Ale dodał, że jeśli odbędzie się ponowny strajk, to na pewno stanie się to po wyborach parlamentarnych.
Krzysztof Sobczak
30.09.2019
Zarządzanie oświatą
Jeszcze tylko dzisiaj organizacje, grupy nieformalne i samorządy działające na rzecz lokalnej społeczności mogą dołączyć do akcji Masz Głos. Zgłaszają się osoby, które widzą potrzebę zmian w swoim środowisku, mają konkretny pomysł na tę zmianę lub chcą rozwiązać problem.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.09.2019
Samorząd terytorialny
1 października ZUS rozpocznie rozpatrywanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych w wysokości do 500 zł miesięcznie. Z szacunków wynika, że do marca 2020 roku wnioski o świadczenie może złożyć nawet ok. 850 tys. osób.
Agnieszka Matłacz
30.09.2019
Pomoc społeczna
Moment otrzymania opłaty decyduje o tym, kiedy powstanie obowiązek podatkowy miasta w podatku VAT z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności za rok 2019. Obowiązek może powstać z chwilą jej otrzymania, albo z końcem okresu, którego dotyczy płatność ‒ uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Grażyna J. Leśniak
30.09.2019
Ordynacja Podatki i opłaty lokalne

SN: Sukcesja urzędów to nie likwidacja pracodawcy

Administracja publiczna Prawo pracy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma zapłacić 16 tys. zł odszkodowania byłemu pracownikowi, który stracił pracę po zastąpieniu przez tę instytucję zlikwidowanej Agencji Nieruchomości Rolnych. Tak zdecydował Sąd Najwyższy, który rozpatrywał skargę kasacyjną KOWR, ale wyroki w poprzednich instancjach były także korzystne dla byłego pracownika.
Andrzej Mazurowski
30.09.2019
Administracja publiczna Prawo pracy
Nie ma odwrotu od elektronizacji zamówień publicznych. Od stycznia 2021 roku wszystkie przetargi będą musiały odbywać się przez specjalną platformę. Za sprawą nowego prawa zamówień publicznych e-oferty nie będą musiały być otwierane publicznie. Są jednak wątpliwości, czy to nie ograniczy ważnej w tej dziedzinie zasady jawności.
Jolanta Ojczyk
30.09.2019
Zamówienia publiczne Budownictwo
Stołeczny ratusz buduje na Ursynowie Szpital Południowy na ponad 300 łóżek. Nie ma jednak szans, by nowa placówka otrzymała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo obowiązuje sieć szpitali. Rozwiązaniem ma być przeniesienie kadry medycznej i umowy z NFZ z innej miejskiej placówki - szpitala na Solcu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.09.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Dzięki zabezpieczeniom klienci Neckermanna wracają planowo do Polski - poinformowała w sobotę Polska Izba Turystyki. I dodała, że firma Neckermann Polska posiadała odpowiednie gwarancje ubezpieczeniowe i odprowadzała składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Krzysztof Sobczak
29.09.2019

Miasto współodpowiada za zatopienie auta w kałuży na skrzyżowaniu

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Administracja publiczna
Miasto i przedsiębiorstwo, któremu miasto zleciło utrzymanie kanalizacji deszczowej ponoszą odpowiedzialność za szkody w samochodzie powstałe po wjechaniu w rozlewisko wody powstałe na skrzyżowaniu. Do szkody przyczynił się też sam właściciel pojazdu, podejmując ryzykowną decyzję - stwierdził Sąd Okręgowy w Łodzi.
Robert Horbaczewski
28.09.2019
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Administracja publiczna

Administracja dostaje narzędzia do transformacji cyfrowej

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Nowe technologie
Konkursowa platforma dla innowatorów, cyfrowa piaskownica administracji, zapewnienie usług chmurowych, sklep z aplikacjami - to cztery narzędzia transformacji cyfrowej, z których będzie mogła korzystać administracja publiczna. Ich powstanie ogłosił w piątek minister cyfryzacji Marek Zagórski. 
Krzysztof Sobczak
27.09.2019
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Nowe technologie
Spokrewnieni ze sobą przedsiębiorcy mogą startować w tym samym przetargu. Jeżeli jednak prowadzą niezależną działalność gospodarczą - nie mogą wspólnie uzgadniać swoich ofert. Jeśli to zrobią, UOKiK może ich ukarać. Tak zrobił w przypadku małżeństwa, którego firmy startowały w przetargu Poczty Polskiej.
Jolanta Ojczyk
27.09.2019
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Niejasne zasady przy dotacjach na samorządowe drogi

Zamówienia publiczne Finanse samorządów
Procedury przyznawania pieniędzy z Funduszu Dróg Samorządowych wciąż budzą emocje wśród samorządowców. Największe niejasne dla nich kryteria zmian, które w stworzonych przez wojewodów listach projektów z propozycjami dofinansowania, może dokonywać premier.
Hanna Hendrysiak
27.09.2019
Zamówienia publiczne Finanse samorządów
Senat w piątek poparł nowelizację Prawa ochrony środowiska, przewidującą m.in. sporządzanie co pięć lat map hałasu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, terenów przy głównych drogach, szlakach kolejowych i lotniskach.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Samorząd terytorialny Środowisko

Małgorzata Motylow pokieruje teraz NIK-iem

Administracja publiczna Kontrola zarządcza
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła w czwartek wieczorem Małgorzacie Motylow akt powołania na stanowiska wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Będzie ona kierować Izbą podczas nieobecności prezesa Mariana Banasia, który udzielił sobie urlopu na czas badania przez CBA jego oświadczeń majątkowych.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Administracja publiczna Kontrola zarządcza
Senat nie zaproponował w czwartek poprawek do ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie, która ma regulować, jakie loty mają status HEAD i kto może znajdować się na pokładzie rządowych samolotów wraz z najważniejszymi osobami w państwie.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Administracja publiczna

Senat przyjął bez poprawek nowelizację o zasadach wpłat województw do budżetu

Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
Przedłużenie na lata 2020 i 2021 dotychczasowych przepisów dotyczących zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu ich podziału - to cel przyjętej w czwartek bez poprawek przez senat nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Przepisy upraszczające postępowanie egzekucyjne w administracji do podpisu prezydenta

Finanse samorządów Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Ustawa mająca uprościć administracyjne postępowania egzekucyjne oraz usprawnić ściąganie długów publicznoprawnych - nieopłaconych podatków, ceł czy składek na ubezpieczenia społeczne - została w czwartek bez poprawek przyjęta przez Senat.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Finanse samorządów Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Ustawa zakładająca ujawnienie majątków rodzin najważniejszych urzędników państwowych - m.in. premiera, ministrów, posłów, senatorów oraz prezesów: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego - została w czwartek bez poprawek przyjęta przez Senat.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Administracja publiczna RODO

Nowe prawo zamówień do podpisu prezydenta

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze
Wzmocnienie pozycji wykonawców i podwykonawców w procesie zamówień, a także zwiększenie zainteresowania polskich firm udziałami w przetargach publicznych - to niektóre z zmian w przyjętej w czwartek bez zmian przez Senat nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Ustawa wymaga jeszcze tylko podpisu prezydenta.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze
Subwencja oświatowa w 2020 r. wzrośnie o 6,5 mld zł i objęte będą nią także sześciolatki. W jej ramach sfinansowane mają być też opieka dotacja przedszkolna, dodatkowe środki z rezerwy 0,4 proc., darmowe podręczniki, stypendia i programy rządowe - poinformował Dariusz Piontkowski podczas czwartkowej konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Monika Sewastianowicz
26.09.2019
Kadry w oświacie

Samorządy obawiają się efektu domina po podniesieniu płacy minimalnej

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna
Po podniesieniu płacy minimalnej do poziomu 2600 zł i niewliczania do niej dodatku stażowego, samorządy będą musiały wydać około 550 zł miesięcznie więcej na jednego pracownika otrzymującego najniższą stawkę wynagrodzenia - wyliczyli eksperci Związku Miast Polskich. Według ich analizy, oznacza to ponad 16 mld zł dodatkowych wydatków w przyszłym roku.
Hanna Hendrysiak
26.09.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski