Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina będzie mogła otrzymać dotację, jeżeli...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.10.2018
Samorząd terytorialny

Wspólnoty mieszkaniowe bez własnego mediatora

Samorząd terytorialny Budownictwo
Ministerstwo sprawiedliwości nie widzi potrzeby powoływania stanowiska mediatora do spraw wspólnot...
Robert Horbaczewski
03.10.2018
Samorząd terytorialny Budownictwo
We wtorek późnym wieczorem w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy wprowadzającej do...
Jolanta Ojczyk
03.10.2018
Budownictwo
Chcielibyśmy do listopada zakończyć przygotowanie projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych...
Jolanta Ojczyk
03.10.2018
Zamówienia publiczne
Projekt ustawy o dokumentach publicznych przewiduje konieczność zapewnienia wydzielonego...
Katarzyna Kubicka-Żach
03.10.2018
Administracja publiczna
Kierowcy mający prawo jazdy kat. B od co najmniej trzech lat, będą mogli prowadzić trójkołowy...
Patrycja Rojek-Socha
02.10.2018
Administracja publiczna
Ministerstwo Infrastruktury proponuje, by z dokumentu prawa jazdy usunięte zostały informacje o...
Patrycja Rojek-Socha
02.10.2018
Policja
Sytuacja pracowników socjalnych jest zła, zasady ich wynagradzania należy wypracować na drodze...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.10.2018
Pomoc społeczna
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział w Sejmie, że program pozwoli na dofinansowanie...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.10.2018
Samorząd terytorialny
Rada miasta nie może różnicować wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych...
Robert Horbaczewski
02.10.2018
Samorząd terytorialny
Zabytki archeologiczne, odkryte podczas realizacji inwestycji budowlanych, nie są odpowiednio...
Krzysztof Sobczak
02.10.2018
Administracja publiczna
Samorząd musi być gotowy do realizacji zadań bez względu na to, czy są interesanci, czy nie. To...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.10.2018
Finanse publiczne Finanse samorządów
Sprzedaż samego gruntu, na którym znajdują się ganek od budynku z sąsiedniej działki, stanowi...
Anna Olbrych
02.10.2018
VAT Administracja publiczna
Przy druku kart do głosowania trzeba zachować najwyższą staranność, to dokumenty o strategicznym...
Katarzyna Kubicka-Żach
01.10.2018
Wybory
Ponad 380 tys. osób jest już członkami komisji wyborczych w obwodach w całej Polsce. W tegorocznych...
Katarzyna Kubicka-Żach
01.10.2018
Wybory
Mieszkańcy Tarnawatki w lubelskiem nie będą wybierać radnych, bo do wszystkich 15 okręgów...
Robert Horbaczewski
29.09.2018
Wybory
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zachęca pracowników socjalnych i...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.09.2018
Pomoc społeczna
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozszerza program „Opieka 75+”. Od stycznia 2019...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.09.2018
Pomoc społeczna
Osoby chcące głosować poza miejscem stałego meldunku mogą dopisać się do rejestru wyborców. Wniosek...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.09.2018
Wybory
Po obu stronach umowy występuje ta sama jednota, ale w różnych rolach. Dlatego należy uznać, że...
Anna Olbrych
28.09.2018
VAT Administracja publiczna
Rola finansów JST w realizacji zadań własnych i zleconych, problemy regionalnych izb obrachunkowych...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.09.2018
Finanse publiczne Finanse samorządów

Opiekunowie niepełnosprawnych wciąż nierówni wobec prawa

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy
W zależności od momentu, w którym powstała niepełnosprawność, opiekun dostaje 1477 zł lub 520 zł...
Agnieszka Matłacz
28.09.2018
Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy
Listy, na których podpisują się wyborcy, odbierając karty do głosowania, muszą być zakryte, tak aby...
Katarzyna Kubicka-Żach
28.09.2018
Wybory
Część przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, które przewidywały, że czas, w którym powstała...
Marek Sondej
28.09.2018
Pomoc społeczna Domowe finanse
Koła gospodyń wiejskich utrzymują się z własnych środków i biorą udział w konkursach o dotacje...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.09.2018
Samorząd terytorialny
Marek Zagórski, minister cyfryzacji, poinformował o zmianach na portalu, dzięki któremu resort...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.09.2018
Administracja publiczna
Joanna Kopcińska informuje, że wyrok sądu zostanie uszanowany i zgodnie z jego postanowieniem...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.09.2018
Administracja publiczna
Sejmik województwa mógł uchwalić wymóg jednogłośności przy podejmowaniu uchwał przez radę nadzorczą...
Dorian Lesner
27.09.2018
Środowisko Administracja publiczna
Rosnąca liczba wniosków o wydanie Karty Polaka była dużym problemem dla polskich urzędów...
Patrycja Rojek-Socha
27.09.2018
Samorząd terytorialny
Uchwała rady gminy w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest aktem prawa...
Dorian Lesner
27.09.2018
Samorząd terytorialny