Przepisy różnie regulują sytuację najemców lokali mieszkalnych, nie ma jednolitego standardu...
Ewa Bończak-Kucharczyk
26.10.2018
Budownictwo
Trwa składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”. Można je...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.10.2018
Pomoc społeczna
Naczelny Sąd Administracyjny wydał 10 października br. wyrok dopuszczający transkrypcję do polskich...
Katarzyna Warecka
26.10.2018
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Za sprawą opinii Urzędu Zamówień Publicznych podejście zamawiających do wadium może być bardzo...
Prigan Anna
26.10.2018
Kadry w oświacie Zamówienia publiczne
Przed drugą turą głosowań 649 gmin czeka ponowna organizacja wyborów. Obowiązki w ramach...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.10.2018
Wybory
Rada gminy może ustanowić zwolnienie do czasu zmiany lub uchylenia uchwały go wyrażającej lub na...
Lachiewicz Wojciech
25.10.2018
Finanse samorządów
Państwowa Komisja Wyborcza podała zbiorcze wyniki wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików...
Katarzyna Kubicka-Żach
25.10.2018
Wybory
Miasta zachęcają mieszkańców do segregacji odpadów. Jeśli ktoś ją zadeklaruje, a oddaje śmieci...
Katarzyna Kubicka-Żach
25.10.2018
Środowisko Finanse samorządów
Skoro podatnik zapłacił podatek to należy uważać, że był należny i tym samym ostateczny. Nie ma...
Anna Olbrych
25.10.2018
Podatki i opłaty lokalne
Włodarze są już w 1826 gminach. Wójtów, burmistrzów i prezydentów nie wybrano jeszcze w 651 gminach...
Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2018
Wybory
Niewłaściwie składowane odpady muszą jednak spełniać pewne warunki. Samorządy mogą też ubiegać się...
Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2018
Środowisko
RPO dostaje skargi od osób, które nie mogły głosować w wyborach samorządowych 21 października, mimo...
Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2018
Wybory
Znowelizowane zasady organizacji wyborów samorządowych spowodowały problemy w przebiegu głosowań i...
Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2018
Wybory
Wójt, zanim odwoła dyrektora instytucji kultury, ma obowiązek dokładnie ustalić, jakie związki...
Robert Horbaczewski
24.10.2018
Samorząd terytorialny
Parlament uchwalił ustawę, który umożliwi wykonawcom zamówień publicznych wystawianie i wysyłanie...
Jolanta Ojczyk
24.10.2018
Zamówienia publiczne
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa musi zadbać o rozwój własnych systemów...
Agnieszka Matłacz
24.10.2018
Administracja publiczna
Użytkownik wieczysty nie może samodzielnie dokonywać podziału nieruchomości, jeśli właścicielem obu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.10.2018
Mnożenie absurdów opóźniło wdrożenie RODO - uważają eksperci. Teraz pojawiają się konkretne...
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach
24.10.2018
Nowe technologie RODO
Numer PESEL nie jest elementem pozwalającym zweryfikować mieszkańca gminy w ramach zasad wnoszenia...
Robert Horbaczewski
24.10.2018
Administracja publiczna RODO
Przepisy o zatrudnieniu IOD są elastyczne, ale powinien on spełniać warunki dotyczące praktycznej...
Katarzyna Kubicka-Żach
23.10.2018
RODO
Kancelaria Prezydenta RP musi udostępnić nazwiska autorów ekspertyz przez nią zamówionych, a...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2018
Administracja publiczna RODO
Tylko w niektórych przepisach są wyraźne podstawy do prowadzenia monitoringu. Tymczasem prace nad...
Katarzyna Kubicka-Żach
23.10.2018
RODO

NSA: Opodatkowanie wiatraków to efekt złej legislacji

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Elektrownie wiatrowe od 2017 roku podlegały w całości opodatkowaniu. Było to wynikiem wadliwego...
Anna Olbrych
23.10.2018
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Prokuratorzy żądają nieważności uchwały miast, które wprowadziły zawyżone opłaty za holowanie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.10.2018
Prokuratura
Nie wystarczy wskazać naruszenia przepisu prawa wyborczego, trzeba jeszcze wykazać, że to...
Katarzyna Kubicka-Żach
23.10.2018
Wybory
Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła wyniki wyborów do 2360 rad gmin, 175 rad powiatów oraz do rad 3...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.10.2018
Wybory
Starosta w decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wskazał wadliwy numer dokumentu. Następnie sprostował...
Aleksandra Partyk
22.10.2018
Samorząd terytorialny
W imieniu gminy przyjęcia darowizny dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Bartosz Spychalski
22.10.2018
Finanse samorządów
Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła według sondaży 51,3 proc. Na dokładne wyniki trzeba...
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Matłacz
22.10.2018
Wybory
Niższe opłaty przyspieszą przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności, bo zachęci to...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.10.2018
Samorząd terytorialny Budownictwo