Administracja dostaje narzędzia do transformacji cyfrowej

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Nowe technologie
Konkursowa platforma dla innowatorów, cyfrowa piaskownica administracji, zapewnienie usług chmurowych, sklep z aplikacjami - to cztery narzędzia transformacji cyfrowej, z których będzie mogła korzystać administracja publiczna. Ich powstanie ogłosił w piątek minister cyfryzacji Marek Zagórski. 
Krzysztof Sobczak
27.09.2019
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Nowe technologie
Spokrewnieni ze sobą przedsiębiorcy mogą startować w tym samym przetargu. Jeżeli jednak prowadzą niezależną działalność gospodarczą - nie mogą wspólnie uzgadniać swoich ofert. Jeśli to zrobią, UOKiK może ich ukarać. Tak zrobił w przypadku małżeństwa, którego firmy startowały w przetargu Poczty Polskiej.
Jolanta Ojczyk
27.09.2019
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Niejasne zasady przy dotacjach na samorządowe drogi

Zamówienia publiczne Finanse samorządów
Procedury przyznawania pieniędzy z Funduszu Dróg Samorządowych wciąż budzą emocje wśród samorządowców. Największe niejasne dla nich kryteria zmian, które w stworzonych przez wojewodów listach projektów z propozycjami dofinansowania, może dokonywać premier.
Hanna Hendrysiak
27.09.2019
Zamówienia publiczne Finanse samorządów
Senat w piątek poparł nowelizację Prawa ochrony środowiska, przewidującą m.in. sporządzanie co pięć lat map hałasu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, terenów przy głównych drogach, szlakach kolejowych i lotniskach.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Samorząd terytorialny Środowisko

Małgorzata Motylow pokieruje teraz NIK-iem

Administracja publiczna Kontrola zarządcza
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła w czwartek wieczorem Małgorzacie Motylow akt powołania na stanowiska wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Będzie ona kierować Izbą podczas nieobecności prezesa Mariana Banasia, który udzielił sobie urlopu na czas badania przez CBA jego oświadczeń majątkowych.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Administracja publiczna Kontrola zarządcza
Senat nie zaproponował w czwartek poprawek do ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie, która ma regulować, jakie loty mają status HEAD i kto może znajdować się na pokładzie rządowych samolotów wraz z najważniejszymi osobami w państwie.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Administracja publiczna

Senat przyjął bez poprawek nowelizację o zasadach wpłat województw do budżetu

Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
Przedłużenie na lata 2020 i 2021 dotychczasowych przepisów dotyczących zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu ich podziału - to cel przyjętej w czwartek bez poprawek przez senat nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Przepisy upraszczające postępowanie egzekucyjne w administracji do podpisu prezydenta

Finanse samorządów Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Ustawa mająca uprościć administracyjne postępowania egzekucyjne oraz usprawnić ściąganie długów publicznoprawnych - nieopłaconych podatków, ceł czy składek na ubezpieczenia społeczne - została w czwartek bez poprawek przyjęta przez Senat.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Finanse samorządów Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Ustawa zakładająca ujawnienie majątków rodzin najważniejszych urzędników państwowych - m.in. premiera, ministrów, posłów, senatorów oraz prezesów: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego - została w czwartek bez poprawek przyjęta przez Senat.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Administracja publiczna RODO

Nowe prawo zamówień do podpisu prezydenta

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze
Wzmocnienie pozycji wykonawców i podwykonawców w procesie zamówień, a także zwiększenie zainteresowania polskich firm udziałami w przetargach publicznych - to niektóre z zmian w przyjętej w czwartek bez zmian przez Senat nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Ustawa wymaga jeszcze tylko podpisu prezydenta.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze
Subwencja oświatowa w 2020 r. wzrośnie o 6,5 mld zł i objęte będą nią także sześciolatki. W jej ramach sfinansowane mają być też opieka dotacja przedszkolna, dodatkowe środki z rezerwy 0,4 proc., darmowe podręczniki, stypendia i programy rządowe - poinformował Dariusz Piontkowski podczas czwartkowej konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Monika Sewastianowicz
26.09.2019
Kadry w oświacie

Samorządy obawiają się efektu domina po podniesieniu płacy minimalnej

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna
Po podniesieniu płacy minimalnej do poziomu 2600 zł i niewliczania do niej dodatku stażowego, samorządy będą musiały wydać około 550 zł miesięcznie więcej na jednego pracownika otrzymującego najniższą stawkę wynagrodzenia - wyliczyli eksperci Związku Miast Polskich. Według ich analizy, oznacza to ponad 16 mld zł dodatkowych wydatków w przyszłym roku.
Hanna Hendrysiak
26.09.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna
Premier, ministrowie, posłowie, senatorowie, europosłowie, prezesi TK, NSA i SN mają mieć obowiązek ujawnić majątek odrębny swych małżonków i dzieci - nad nową ustawą debatowała senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich. Legislatorzy twierdzą, że przepisy są niejasne i niekonstytucyjne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.09.2019
Administracja publiczna
Podwyższenie w przyszłym roku płacy minimalnej do poziomu 2600 zł i wyłączenie z niej dodatku stażowego w 2020 r. będzie kosztowało samorządy około 16 mld zł - wynika z wyliczeń Związku Miast Polskich. Według rządu wydatki samorządów z tego powodu w przyszłym roku nie przekroczą pół miliarda złotych.
Krzysztof Sobczak
25.09.2019
Finanse samorządów Prawo pracy
W środę 25 września, w godzinach porannych biuro podróży Neckermann Polska złożyło w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego oświadczenie o niewypłacalności. To konsekwencja wcześniejszego bankructwa wielkiego brytyjskiego biura podróży Thomas Cook, którego spółką zależną jest Neckermann.
Krzysztof Sobczak
25.09.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Administracja publiczna
Jak poinformowało w środę Ministerstwo Infrastruktury, na podkarpackim odcinku autostrady A4 rozpoczęto montowane tablic z polskimi nazwami zagranicznych miejscowości. Jako pierwsza, po polsku na tablicach informacyjnych pojawiła się nazwa Lwowa. To skutek nowelizacji rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych.
Krzysztof Sobczak
25.09.2019
Administracja publiczna
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski potwierdził swą wcześniejszą zapowiedź, że posiedzenie Senatu planowane od środy 25 września do piątku 27, zostanie przerwane w czwartek po południu. Jak poinformował, obrady będą kontynuowane 17 i 18 października tak, by - jak dodał marszałek - Senat mógł odnieść się do ustaw, które przyjmie Sejm w końcówce obrad.
Krzysztof Sobczak
25.09.2019
Administracja publiczna
Odpowiedzialni za łamanie prawa międzynarodowego muszą ponieść konsekwencje, a ONZ nie powinna ulegać pokusie "kupowania czasu pokoju" poprzez bierność lub paktowanie z agresorami - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda na 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Krzysztof Sobczak
25.09.2019
Administracja publiczna
Tabela stanowisk urzędniczych w Służbie Cywilnej nie przewiduje stanowiska inspektora ochrony danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uważa, że jest ono potrzebne i zachęca Szefa Służby Cywilnej do zainicjowania odpowiednich działań legislacyjnych. Ten jednak podchodzi do tego sceptycznie.
Krzysztof Sobczak
25.09.2019
Administracja publiczna RODO
Pracodawca chciał wypowiedzieć radnemu dotychczasowe warunki pracy i płacy powołując się na zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu. Rada nie wyraziła na to zgody, a WSA w Rzeszowie uznał, że uzasadnienie uchwały zawierające tylko jedno zdanie, które w istocie było powtórzeniem treści przepisu ustawy, nie wyjaśnia w żaden sposób motywów, jakimi kierowała się rada.
Dorian Lesner
25.09.2019
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Dalszy spadek długu publicznego w relacji do Produktu Krajowego Brutto - to główny cel przyjętej we wtorek przez Radę Ministrów Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023. Relacja państwowego długu publicznego do PKB ma obniżyć się do 44,9 proc. na koniec 2019 r., 43,5 proc. na koniec 2020 r. i 38,2 proc. na koniec 2023 r.
Krzysztof Sobczak
24.09.2019
Finanse publiczne Administracja publiczna

Rząd zdecydował: e-doręczenia zastąpią listy z urzędów

Administracja publiczna Nowe technologie Prawo gospodarcze
Doręczenie elektroniczne ma być, początkowo domyślnym, ale docelowo podstawowym kanałem wymiany korespondencji wymagającej potwierdzenia jej nadania lub odbioru. Rząd przyjął we wtorek projekt, który przewiduje, że e-doręczenie będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.
Krzysztof Sobczak
24.09.2019
Administracja publiczna Nowe technologie Prawo gospodarcze

Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 rok

Finanse publiczne Administracja publiczna
Zaakceptowany we wtorek przez Radę Ministrów projekt budżetu na 2020 rok nie przewiduje deficytu. Jak poinformowano po posiedzeniu rządu, zgodnie z przepisami do końca września projekt musi trafić do Sejmu. Jednak na uchwalenie poczeka on już na nowy Sejm, który zostanie wybrany 13 października br.
Krzysztof Sobczak
24.09.2019
Finanse publiczne Administracja publiczna
Podczas głosowania nad kandydaturą Mariana Banasia na prezesa Najwyższej Izby Kontroli nie wiedziałam, że jego oświadczenie majątkowe jest kontrolowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne – przyznała we wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Marszałek ma teraz zdecydować, czy prezes NIK pójdzie na urlop do czasu wyjaśnienia sprawy.
Krzysztof Sobczak
24.09.2019
Administracja publiczna
Od wtorku 24 września stroną postępowania o wydanie decyzji środowiskowej będzie m.in. właściciel nieruchomościami znajdującej się w odległości 100 m od obiektu. Jeśli więc inwestor postawi uciążliwy zakład na środku odpowiednio dużej działki, nikt z sąsiadów może nie mieć prawa do protestowania przeciwko jego realizacji.
Jolanta Ojczyk
24.09.2019
Środowisko Budownictwo
Instytucja publiczna pytana o udostępnienie dokumentów nie musi odsyłać do tablicy ogłoszeń czy do biblioteki, gdyż wyłożenie i wywieszenie informacji publicznej oznacza w dzisiejszych warunkach także umieszczenie w domenie internetowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie dostępu do sprawozdania finansowego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.09.2019
Spółki
Jutro wystąpię z wnioskiem do marszałek Sejmu o bezpłatny urlop do czasu dogłębnego wyjaśnienia sprawy przez CBA - ogłosił w poniedziałek wieczorem Prezes NIK Marian Banaś. Twierdzi, że stawiane mu dziennikarzy i opozycję zarzuty to prowokacja.
Krzysztof Sobczak
23.09.2019
Administracja publiczna
W bardzo krótkim czasie będzie to możliwe, jeśli zostaną wszystkie dane potwierdzone. Za parę miesięcy na pewno uda nam się to doprowadzić do końca - powiedział prezydent USA Donald Trump pytany o zniesienie wiz dla Polaków.
Patrycja Rojek-Socha
23.09.2019
Administracja publiczna
76 proc. Europejczyków uważa, że osoby homoseksualne i biseksualne powinny mieć takie same prawa jak heteroseksualne. W Polsce tak uważa 49 proc. badanych - wynika z badania Eurobarometru, które opublikowała Komisja Europejska. Zarówno w UE jak i w Polsce wzrasta też przyzwolenie dla małżeństw jednopłciowych.
Krzysztof Sobczak
23.09.2019
Prawo rodzinne Administracja publiczna

Społeczny projekt: Powołać niezależny nadzór nad służbami

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja RODO
Trzeba powołać specjalny niezależny organ, który zajmowałby się nadzorem nad działalnością służb specjalnych i mógł rozpatrywać skargi indywidualne na ich działanie - proponuje grupa ekspertów zgromadzonych wokół rzecznika praw obywatelskich. Organ ten miałby m.in. mieć prawo do informacji o byciu przedmiotem zainteresowania ze strony służb
Krzysztof Sobczak
23.09.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski