Celem spółki Port Lotniczy Mazury było uruchomienie lotniska w Szymanach; czyniliśmy starania o...
Libudzka Agnieszka
20.09.2012
Sześciu kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach na burmistrza Ostródy...
Libudzka Agnieszka
20.09.2012
Samorząd terytorialny
Przed Sądem Rejonowym w Sejnach (Podlaskie) rozpoczął się w środę proces b. wicestarosty...
Buraczewski Jacek
20.09.2012
Samorząd terytorialny
Ogłoszenie przetargu na zakup taboru kolejowego dla regionalnych połączeń BiT City między...
Żyromski Olgierd
20.09.2012
Samorząd terytorialny
Jakie kroki prawne może podjąć obecnie organ prowadzący w celu przekształcenia 2-letniej szkoły...
Krzysztof Gawroński
19.09.2012
Samorząd terytorialny
Czy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje na dziecko umieszczone w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym?
Bartłomiej Mazurkiewicz
19.09.2012
Samorząd terytorialny
Łodzianie sami zadecydują na co przeznaczyć 1 proc. z ogólnej puli środków budżetowych. Czy to...
Karol Kozłowski
19.09.2012
Finanse samorządów
W sobotę osoby korzystające z autobusów, tramwajów, metra, a także pociągów podmiejskich nie będą...
19.09.2012
Samorząd terytorialny
Komisja Europejska zapowiedziała odblokowanie funduszy na projekty z zakresu e-administracji....
Karol Kozłowski
19.09.2012
Samorząd terytorialny
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych...
Karol Kozłowski
19.09.2012
Samorząd terytorialny
W Budzowie w gminie Stoszowice na Dolnym Śląsku wybudowano pierwszą w Polsce szkołę z niemal...
LEX
19.09.2012
Samorząd terytorialny
Organ nie może sam usuwać istniejących wątpliwości, co do treści operatu, jak również korygując...
Anna Dudrewicz
19.09.2012
Samorząd terytorialny
Zadań realizowanych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne nie należy utożsamiać tylko i...
Anna Śniecikowska
19.09.2012
Samorząd terytorialny
Sejmik województwa lubelskiego przyjął we wtorek stanowisko w sprawie konsolidacji przemysłu...
Kopeć Zbigniew
19.09.2012
Opinia opiekuna usamodzielnienia nie stanowi wymaganej dokumentacji, która powinna zostać...
Anna Dudrewicz
19.09.2012
Samorząd terytorialny
38 mln zł ze środków unijnych otrzymają projekty z zakresu tzw. rozwoju otoczenia biznesu...
Szubański Kamil
19.09.2012
Samorząd terytorialny
Organem kompetentnym do określenia kategorii budynku w świetle przepisów prawa budowlanego jest...
Anna Dudrewicz
19.09.2012
Samorząd terytorialny
6715 osób, które mieszkają w Krakowie, ale do tej pory rozliczały się z fiskusem w innych...
Grzyb Rafał
18.09.2012
Finanse samorządów
MEN czeka na stanowisko samorządów ws. systemu wynagrodzeń nauczycieli - poinformował we wtorek...
Cedro Magdalena
18.09.2012
Samorząd terytorialny
Dziennikarz motoryzacyjny Włodzimierz Zientarski poprowadzi główne biuro Rzecznika Interesu...
Maciejewski Adam
18.09.2012
Wysokość dotacji dla SP ZOZ obliczana jest zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011...
Wojciech Gonet
18.09.2012
Samorząd terytorialny
W jaki sposób sprawdzić dotrzymanie standardu emisyjnego S5 dla instalacji stosujących LZO podczas...
Marek Gall
18.09.2012
Samorząd terytorialny
Do starosty wpłynął wniosek o ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej...
Artur Ratajszczak
18.09.2012
Samorząd terytorialny
W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowano projekt ustawy wprowadzającej kolejne...
Patryk Ciurak
18.09.2012
Samorząd terytorialny

Kreda już tylko w muzeum?

Samorząd terytorialny
Wkrótce niewiele osób będzie pamiętało o pisaniu kredą na tablicy - tablice interaktywne, dzienniki...
18.09.2012
Samorząd terytorialny
Dzierżawca nieruchomości nie posiada interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym o ustalenie...
Anna Dudrewicz
18.09.2012
Samorząd terytorialny
Dochodzenie roszczeń przez właścicieli, którzy utracili własność tzw. gruntów warszawskich to temat...
Karol Kozłowski
18.09.2012
Samorząd terytorialny
Nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż rada gminy musi wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku...
Anna Dudrewicz
18.09.2012
Samorząd terytorialny
Pięć firm złożyło oferty w przetargu na zakup prądu dla 20 śląskich i zagłębiowskich samorządów...
Błoński Marek
18.09.2012
Samorząd terytorialny
Władze województwa świętokrzyskiego szukają modelu efektywnego zarządzania szpitalami. Najbardziej...
Klapa Marek
18.09.2012
Samorząd terytorialny