W niedzielę w gminie Sorkwity (Warmińsko-mazurskie) odbędzie się referendum w sprawie odwołania...
Libudzka Agnieszka
24.01.2013
Samorząd terytorialny
Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rolnika stanowi negatywną przesłankę przyznania tej osobie...
Anna Dudrewicz
24.01.2013
Samorząd terytorialny
Nowe kryteria dopuszczania do składowania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12...
Adam Bochentyn
24.01.2013
Samorząd terytorialny
Obowiązujące od 19 stycznia rozporządzenie określiło szczegółowo sposób tworzenia i nadawania...
Adam Bochentyn
24.01.2013
Samorząd terytorialny
Postępowanie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów toczy się według przepisów kodeksu...
Anna Dudrewicz
24.01.2013
Samorząd terytorialny
SLD ubolewa, że rząd odrzuca postulat samorządowców, by umożliwić spółkom gminnym organizowanie...
PAP
24.01.2013
Samorząd terytorialny
Każdej podwyżce cen biletów w transporcie publicznym w miastach towarzyszy odpływ pasażerów...
Podsiedzik Tomasz
24.01.2013
Samorząd terytorialny
Właściciel zwierząt, który nie zapewnia im właściwej opieki, znęca się nad nimi - orzekł w środę...
Kasperowicz Maciej
24.01.2013
Samorząd terytorialny
Długi filharmonii wynoszą ponad milion złotych, a pieniędzy może wystarczyć w tym roku tylko na...
Podsiedzik Tomasz
24.01.2013
Samorząd terytorialny
Muzeum Polskiego Cukrownictwa planuje utworzyć starostwo powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim...
Klapa Marek
24.01.2013
Uchwała Rady Miasta Gdańska z maja 2011 r. o nowych stawkach czynszów w mieszkaniach komunalnych...
Pietrzak Robert
23.01.2013
Samorząd terytorialny
Czy podanie do prasy kwoty miesięcznego wynagrodzenia skarbnika stanowi naruszenie ustawy o...
Michał Culepa
23.01.2013
Samorząd terytorialny
W większości miast środki zarezerwowane w budżetach na zimowe utrzymanie dróg powinny wystarczyć....
PAP
23.01.2013
Samorząd terytorialny
Najemca lokalu na krakowskim Rynku Głównym nie mógł zaskarżyć uchwały Rady Miasta Krakowa,...
23.01.2013
Samorząd terytorialny
SLD popiera projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale ubolewa, że rząd...
PAP
23.01.2013
Samorząd terytorialny
CBA chce odwołania ze stanowisk członka zarządu województwa podlaskiego Cezarego Cieślukowskiego...
Fiłończuk Robert
23.01.2013
Samorząd terytorialny
Radny i b. wicestarosta sejneński Stanisław J. został w środę skazany przez sąd na 8 miesięcy...
Buraczewski Jacek
23.01.2013
Samorząd terytorialny
3300 zgłoszeń o bezdomnych od listopada ub.r. przyjęła warszawska Straż Miejska. 200 osób...
Paszt Natalia
23.01.2013
Samorząd terytorialny
W ciągu 9 miesięcy w Radomiu ma powstać bezprzewodowa sieć szerokopasmowa, dzięki której 1500...
Pecka Ilona
23.01.2013
Samorząd terytorialny
Areną wielu działań powstańczych były tereny Kielecczyzny. Połączoną sesją rady miasta Kielce i...
Klapa Marek
23.01.2013
Właściciel nieruchomości przylegającej do gminnej drogi publicznej z której zlokalizowano zjazd...
Anna Dudrewicz
23.01.2013
Samorząd terytorialny
PO, która na Opolszczyźnie rządzi razem z PSL i Mniejszością Niemiecką, blokuje pomysł SLD, by sali...
Pędzich Maciej
23.01.2013
Samorząd terytorialny
Rada Miejska Słupska (Pomorskie) uchwaliła we wtorek budżet miasta na 2013 r. Dochody mają wynieść...
Sibilski Wojciech
23.01.2013
Finanse samorządów
Być może już wkrótce zabytkowy dworzec w Chebziu - dzielnicy Rudy Śląskiej - stanie się placówką...
Konopka Krzysztof
23.01.2013
W reorganizacji małych sądów rejonowych brakuje logiki, nie ma argumentów przemawiających za...
Łakomski Grzegorz
23.01.2013
Samorząd terytorialny
Kosztem ok. 15 mln zł niszczejący basen w Świętochłowicach ma być przekształcony w nowoczesny...
Błoński Marek
23.01.2013
Samorząd terytorialny
Uczniowie gimnazjum, obok którego w grudniu osunęła się ziemia, zaraz po feriach rozpoczną naukę w...
Klapa Marek
23.01.2013
Samorząd terytorialny
W przestrzeni publicznej polskich miast są elementy dostępne dla osób niepełnosprawnych, np....
PAP
22.01.2013
Samorząd terytorialny
Władze łódzkiego PiS domagają się od prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej (PO) odwołania...
Szubański Kamil
22.01.2013
Samorząd terytorialny
W Bytomiu nowi najemcy mieszkań komunalnych, które wymagają remontu, a także lokali użytkowych nie...
PAP
22.01.2013
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski