Zgodnie z przepisami, nieruchomości Skarbu Państwa mogą być sprzedawane jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą, niż wartość rynkowa tej nieruchomości. Warunkiem jest przeznaczenie jej na cele publiczne.

Akt notarialny w tej sprawie podpisano w piątek - poinformowały służby prasowe magistratu i zachodniopomorskiego urzędu marszałkowskiego.

Zgodę na sprzedaż nieruchomości, położonej w centrum miasta, jako własności Skarbu Państwa, wyraził wojewoda zachodniopomorski.

Nieruchomość będzie przeznaczona "na cele konsolidacyjne urzędu marszałkowskiego" - poinformował urząd marszałkowski. Teraz jego urzędnicy pracują w Szczecinie w kilku siedzibach.

Wcześniej, na sprzedanym terenie mieścił się tajny schron - czyli miejsce czasowego ukrycia i pracy dla urzędników urzędu wojewódzkiego, gdyby doszło do zagrożenia bezpieczeństwa państwa - przypomniał wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz.

Schron powstał w latach 80-tych, zlikwidowano go w połowie tego roku.