Czy inwestor musi oznakować przejście przez rzekę?

Środowisko

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. warunki wykonywania uprawnienia. Jeżeli organ uznał, że oznaczenie przejścia jest niezbędne, to w warunkach wykonywania uprawnienia nałożenie na zakład...

25.01.2016