Pytanie
Zatrudniono zleceniobiorcę z wynagrodzeniem 2200 zł brutto (potrącane są wszystkie składki, także dobrowolne chorobowe). Od 10 października zleceniobiorca został zatrudniony w innym zakładzie na 1/2 etatu z wynagrodzeniem 2000 zł brutto, w którym wypłata następuje do 10-tego następnego miesiąca (czyli otrzymał wynagrodzenie z umowy o pracę w listopadzie). Pytanie dotyczy rozliczenia za październik z umowy zlecenia.
Czy prawidłowe jest potrącenie tylko składki zdrowotnej już w miesiącu październiku, czy liczy się data wypłaty i składka zdrowotna powinna być naliczona dopiero za listopad, gdyż za październik nie otrzymał wypłaty z umowy o pracę?