Pytanie
Spółka z o.o. X, wykorzystuje na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartego na okres czterech lat dwa samochody osobowe. Po trzech latach trwania tego leasingu, spółka zakupiła inny duży samochód i tym samym dwa samochody osobowe leasingowane, przestały być ekonomicznie użyteczne. Spółka uzyskała zgodę leasingodawcy na wykorzystywanie tych dwóch samochodów osobowych przez inny podmiot gospodarczy, jednak bez prawa cesji umowy leasingu. Spółka X podpisała więc porozumienie z innym podmiotem gospodarczym Y, który obecnie wykorzystuje te dwa samochody osobowe w swojej działalności gospodarczej. Spółka X nie nalicza żadnej marży, a jedynie umówiła się, iż podmiot Y pokryje koszty rat leasingowych i ubezpieczenia. Tym samym spółka X otrzymuje dalej faktury od leasingodawcy, a następnie wystawia fakturę (refakturę) na taką samą kwotę jak wartość raty leasingowej podmiotowi Y.
Czy podmiot Y, który obecnie wykorzystuje te dwa samochody, jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegi pojazdu?
Jakie skutki podatkowe rodzi tego typu zdarzenie dla obu podmiotów gospodarczych X i Y?
Do zakończenia leasingu został jeszcze rok.
Czy może korzystniej jest podpisać umowę wynajmu samochodów osobowych?