Organ nie jest związany treścią planu nasadzeń

Samorząd terytorialny

Plan nasadzeń zastępczych nie jest obligatoryjnym elementem wniosku o wydanie zezwolenia, jeżeli wnioskodawca we wniosku zaznaczy, że nie planuje dokonywania nasadzeń. Za takim stanowiskiem przemawia...

06.01.2016

Rzeczy zlicytowane z majątku prywatnego bez VAT

Jeśli określone towary nie były nigdy używane w działalności, to w zakresie sprzedaży tych towarów osoba ta nie jest podatnikiem. więc ich sprzedaż także w ramach sprzedaży egzekucyjnej nie będzie...

05.01.2016

Organ powinien dokonać zwrotu nadpłaty

Budownictwo

Organ, który opłatę przyjął w kwocie wyższej niż wymagana, powinien dokonać zwrotu nadpłaty, nawet jeżeli jest to jedynie kwota 2 zł. W tym celu należy wyzwać inwestora i poinformować o zaistniałej...

05.01.2016

Zakup sera od rolnika dokumentujemy fakturą VAT RR

Zakup sera dokonany przez podatnika podatku od towarów i usług od rolnika ryczałtowego może, a nawet powinien być udokumentowany fakturą VAT RR - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

04.01.2016