Pytanie
Od 2005 r. uczestniczyłam w Pracowniczym Programie Emerytalnym. Z mojej pensji co miesiąc pobierane były składki przekazywane na konto IKE w PZU w sumie 82 wpłaty na łączna sumę 17.368,51 zł. W 2013 r. zakład pracy wycofał się z dalszego prowadzenia Pracowniczego Programu emerytalnego. Indywidualne konta zostały przekazane pracownikom w celu umożliwienia kontynuacji udziału w programie. Zrezygnowałam z kontynuacji. PZU poinformowało mnie że, aby dokonać wypłaty muszę przetransferować posiadane środki z konta IKE na IKZE, po czym będzie możliwa wypłata. Dokonano wypłaty transferowej z IKE na IKZE w wysokości 19.750,85 zł. W styczniu 2014 r. wypłaciłam środki z IKZE, otrzymałam PIT-8C wypełniony w pozycji 24 i 25 jako zwrot z IKZE w kwocie 18.020,12 zł.
W jaki sposób powinnam ująć PIT-8C w zeznaniu rocznym?
Czy mimo iż od wynagrodzenia już raz był odprowadzony podatek muszę od całej sumy z PIT-8C – 18.020,12 zł odprowadzić podatek dochodowy?
Czy składki potrącane z mojego wynagrodzenia są kosztem (17.368,15 zł), który można odliczyć od przychodu wykazanego na PIT-8C i podatek zapłacić jedynie od różnicy czyli od faktycznego dochodu?