Pytanie
Zakład usług komunalnych (jednostka budżetowa gminy) zwrócił się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Zbieranie odpadów dotyczy wyznaczonego miejsca (działka - własność gminy) i odnosi się głównie do odpadów z podgrupy 17 01, natomiast przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w obrębie dróg gminnych (utwardzanie). Zbieranie dotyczy różnych rodzajów odpadów, w tym złomu metali w wyznaczonym miejscu (teren oczyszczalni ścieków, która była zakwalifikowana do I grupy przedsięwzięć), w którym planuje także przetwarzanie odpadów (stacjonarnie pracująca kruszarka).
Czy do udokumentowania tytułu prawnego do miejsca magazynowania odpadów wystarczy uchwała o powołaniu jednostki budżetowej przez gminę?
Kto jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku?
Czy starosta może wydać jedno łączne zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, czy też dwa odrębne zezwolenia?
Czy wymagane jest jedno łączne zezwolenie od starosty (przedsięwzięcia z II grupy - mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), czy też dwa odrębne zezwolenia od starosty?
A może sprawę należy przekazać zgodnie z właściwością do marszałka, na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o.?