Pytanie
Wnioskodawczyni przyznano świadczenia wychowawcze na okres 2016/2017. We wrześniu wnioskodawczyni zgłosiła, że mąż przebywa za granicą w celach zarobkowych oraz wypełniła stosowne oświadczenie i załączyła dokumentację od pracodawcy zagranicznego - dokumentację tę przekazano do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. ROPS ustalił, że mąż wnioskodawczyni podlega ustawodawstwu państwa zagranicznego w zakresie świadczeń wychowawczych w okresie od 1 lipca 2016 r. do nadal. Na podstawie ww. pisma uchylono decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze w okresie wskazanym przez ROPS. Przed odesłaniem dokumentacji wraz z decyzją uchylającą do ROPS, wpłynęło kolejne pismo z ROPS, w którym ustalono, że małżonek wnioskodawczyni podlega ustawodawstwu państwa zagranicznego w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r.
Jak należy postąpić w takiej sytuacji?