Starosta nie jest organem właściwym do ścigania wykroczeń

Samorząd terytorialny

Starosta nie jest również organem właściwym do nakładania opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska bez wymaganego prawem pozwolenia, zgodnie z art. 292 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r....

04.01.2016

Treść oferty wykonawcy musi odpowiadać treści SIWZ

Zamówienia publiczne

Zamawiający organizuje przetarg na dostawę leków. Co powinien uczynić w sytuacji, gdy zaoferowane przez wykonawcę leki nie mają aktualnego dopuszczenia do obrotu? - pyta użytkownik programu LEX...

03.01.2016

Przeterminowany surowiec nie jest odpadem instalacyjnym

Środowisko

Wytworzony odpad nie jest odpadem instalacyjnym, ponieważ nie powstał w związku z funkcjonowaniem instalacji ani w związku z utrzymywaniem jej w sprawności. Odpad ten powstał w związku upływem...

01.01.2016

Żądanie próbek musi być wyartykułowane w SIWZ

Zamówienia publiczne

Czy na etapie sprawdzania ofert, zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie próbek oferowanego asortymentu w celu sprawdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki SIWZ,...

30.12.2015