Pytanie
Firma polska (PKPiR) świadczy usługę transportową na zlecenie kontrahentów z kraju UE (Niemcy, Austria).
Czy przy ustaleniu miejsca opodatkowania ma znaczenie, pomiędzy jakimi krajami firma przewozi towar?
Firma dostaje zlecenia na przewóz:
- z kraju Unii Europejskiej do innego kraju UE (np. z Niemiec do Francji),
- z kraju Unii Europejskiej do kraju poza terytorium UE (np. z Niemiec do Szwajcarii lub z Niemiec na Ukrainę),
- z kraju poza terytorium UE do kraju poza terytorium UE (z miejsca załadunku w Szwajcarii do miejsca rozładunku w Szwajcarii),
- z kraju poza terytorium UE do kraju UE (z Ukrainy do Niemiec).
Zleceniodawcą zawsze jest podatnik, posiadający VAT UE, nieposiadający siedziby w Polsce, natomiast posiadający siedzibę działalności w kraju UE.
Czy każdorazowo można wystawić fakturę uproszczoną ze stawką NP i dopiskiem "odwrotne obciążenie"?