Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jakie powinno być oświetlenie w pomieszczeniach biurowych, w których zatrudnieni są projektanci?

Odpowiedź

Stosownie do § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy powinien zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. W celu sprawdzenia, czy oświetlenie elektryczne ma parametry zgodne z Polskimi Normami pracodawca powinien wykonać pomiary, które wykonane są na stanowiskach pracy.

Normą dla oświetlenia elektrycznego jest norma PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Zgodnie z PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach w przypadku stanowisk pracy projektantów należy zapewnić minimalne natężenie oświetlenia elektrycznego na poziomie 750 Lux, ze względu na prace precyzyjne. Minimalne natężenie oświetlenia elektrycznego na poziomie 750 Lux, które powinno być wymagane dla projektantów, wskazane zostały w tablicy 5.26.3 Biura - Rysowanie techniczne.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2016 r.