Pytanie
Spółka z o.o. zarejestrowana w Polsce, będąca czynnym podatnikiem VAT, posiada swój oddział w Czechach.
Jak przeksięgować koszty zarządu, tj. wynagrodzenie pracowników umysłowych, obsługę prawną, obsługę informatyczną, opłaty za telefon, materiały biurowe oraz inne koszty związane z utrzymaniem biura w Czechach i na jakich kontach?
Dotychczas spółka księguje koszty: bezpośrednie wykonywania kontraktu w Polsce na koncie 500, koszty zarządu na koncie 550, natomiast koszty bezpośrednie wykonywania kontraktów w Czechach na koncie 590. Spółka stosuje wyliczenie proporcjonalnie do wysokości kosztów poniesionych w danym okresie wg wzoru konta 550/500+590 x 590.