Rozdzielność majątkowa wpływa na ulgę mieszkaniową

Wydatki poniesione w okresie trwania wspólności majątkowej mogą zostać rozliczone po połowie przez każdego małżonków. Natomiast poniesione po dokonaniu rozdzielności mogą zostać rozliczone tylko...

28.12.2015

Kontrola PIP w firmie możliwa także w święta

Jak tłumaczy Jarosław Masłowski, ekspertKompasu Księgowo-Kadrowegoobowiązujące przepisy nie zabraniają Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzania kontroli nawet w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

23.12.2015

Zobowiązanie podmiotu trzeciego tylko w oryginale

Zamówienia publiczne

Wykonawca chce się powołać na zasoby innego podmiotu. Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego może być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem a nie w oryginale? - pyta użytkownik programu...

23.12.2015