Pytanie
Spółka sprzedaje swoim pracownikom środki trwałe w postaci komputerów i telefonów komórkowych. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą. Przed rokiem 2015 spółka dokonywała rejestracji na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz pracowników pracownikowi.
Czy na mocy rozporządzenia w zwolnieniu z ewidencji sprzedaży na kasie obowiązującemu od 2015 r., sprzedaż telefonów komórkowych i komputerów będących środkami trwałymi na rzecz pracowników należy zaewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej?