Pytanie
Prowadzimy zbieranie odpadów budowlanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Posiadamy pozwolenie wydane przez starostę na prowadzenie tej działalności. Odpady budowlane wykorzystywane są do utwardzania dróg przez urząd miejski. W bieżącym roku została zakupiona kruszarka do kruszenia odpadów budowlanych.
Czy wobec powyższego musimy uzyskać pozwolenie na przetwarzanie (odzysk) odpadów?
Jeżeli tak, to czy starosta będzie właściwym organem do wydania takiej decyzji?
Pozwolenie na zbieranie i pozwolenie na przetwarzanie będą to dwie odrębne decyzje, działalność przetwarzania odbywać się będzie w tym samym miejscu co zbieranie.