Przegapienie terminu pozbawia świadczenia z zfśs

Przegapienie terminu na złożenie wniosku o zapomogęz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest podstawą jego odrzucenia - przypomina Marta Handzlik w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

22.12.2015

Wspólnota mieszkaniowa powstaje ex lege

Budownictwo

Członkowie spółdzielni chcieliby zlikwidować spółdzielnię całkowicie. Na przeszkodzie stoi osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, która nie chce przekształcić spółdzielczego...

22.12.2015