Rada szkoły nie dla wicedyrektora

Wicedyrektor szkoły nie powinien wchodzić w skład rady szkoły. Należy stosować tę samą zasadę co do dyrektora szkoły - pisze Bożena Barszczewska w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

18.12.2015

Organy administracji nie prowadzą poradnictwa prawnego

Samorząd terytorialny

Zasady informowania stron i innych uczestników postępowania nie można rozciągać na obowiązek udzielania przez jakiekolwiek organy odpowiedzi na pytania zadawane zarówno w toku postępowania (przez...

18.12.2015

Status rolnika wyklucza prawo do zasiłku opiekuńczego

Samorząd terytorialny

W przypadku starania się rolnika o specjalny zasiłek opiekuńczy występuje konieczność złożenia oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

17.12.2015