Jednorazowe odszkodowanie na emeryturze?

BHP

Były funkcjonariusz Służby Więziennej może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, jeśli zostanie...

29.12.2015

Wentylacja mechaniczna hali nie jest instalacją

Środowisko

Wentylacji mechanicznej hali, analizowanej odrębnie, nie należy traktować jako instalacji w odniesieniu do przepisów ochrony środowiska. Zgodnie z art. 3 pkt 6 p.o.ś., cechą instalacji jest to, że...

29.12.2015

Rozdzielność majątkowa wpływa na ulgę mieszkaniową

Wydatki poniesione w okresie trwania wspólności majątkowej mogą zostać rozliczone po połowie przez każdego małżonków. Natomiast poniesione po dokonaniu rozdzielności mogą zostać rozliczone tylko...

28.12.2015