Kontrola PIP w firmie możliwa także w święta

Jak tłumaczy Jarosław Masłowski, ekspertKompasu Księgowo-Kadrowegoobowiązujące przepisy nie zabraniają Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzania kontroli nawet w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

23.12.2015

Zobowiązanie podmiotu trzeciego tylko w oryginale

Zamówienia publiczne

Wykonawca chce się powołać na zasoby innego podmiotu. Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego może być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem a nie w oryginale? - pyta użytkownik programu...

23.12.2015

Przegapienie terminu pozbawia świadczenia z zfśs

Przegapienie terminu na złożenie wniosku o zapomogęz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest podstawą jego odrzucenia - przypomina Marta Handzlik w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

22.12.2015

Wspólnota mieszkaniowa powstaje ex lege

Budownictwo

Członkowie spółdzielni chcieliby zlikwidować spółdzielnię całkowicie. Na przeszkodzie stoi osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, która nie chce przekształcić spółdzielczego...

22.12.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski