Mandat od straży miejskiej może być umorzony

Samorząd terytorialny

Grzywny nałożone w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską mogą być objęte ulgami w ich spłacie polegającymi na odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty na raty czy umorzeniu na podstawie...

15.12.2015

BHP-owiec poświadczy stan zdrowia

BHP

Czy pracownik służby bhp powinien wypełniać druk ZUS N-10, jeżeli pracownik stara się o zasiłek rehabilitacyjny niezwiązany z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową?

15.12.2015

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej

Zamówienia publiczne

Zamawiający wezwał wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Co zrobić w sytuacji, gdy na skutek tego wezwania jeden z wykonawców nie złożył oferty dodatkowej a drugi złożył ofertę w cenie wyższej...

13.12.2015

Regulamin ZFŚS nie może dyskryminować emerytów

Zmniejszenie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla szkolnych emerytów byłoby niezgodnym z przepisami ograniczeniem możliwości korzystania z funduszu socjalnego u pracodawcy, u...

12.12.2015