Pytanie

Czy można wystawić fakturę VAT RR na zakup sera od rolnika?

Odpowiedź

Zakup sera dokonany przez podatnika podatku od towarów i usług od rolnika ryczałtowego może, a nawet powinien być udokumentowany fakturą VAT RR (szczegóły w uzasadnieniu).

Uzasadnienie

Wyroby mleczarskie, w tym także ser, identyfikowany zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wg grupowania 10.51.40.0 "sery i twarogi", został wymieniony pod pozycją 21 załącznika nr 10 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., który to załącznik stanowi wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5 proc., a także, stosownie do art. 2 pkt 20 oraz art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, wykaz tzw. produktów rolnych, których dostawa dokonana przez rolnika ryczałtowego korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Stosownie więc do art. 115 ust. 1 ustawy, w związku z dostawą serów, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika podatku od towarów i usług, nabywca zobowiązany będzie dokonać na rzecz rolnika ryczałtowego zryczałtowanego zwrotu podatku. Zgodnie zatem z art. 116, nabywca ten zobowiązany będzie udokumentować przedmiotowe nabycie produktu rolnego fakturą VAT RR.

Dowiedz się więcej z książki
Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł