Pytanie
Pytanie dotyczy dokumentacji medycznej dla pacjenta w podmiocie leczniczym. W tym samym podmiocie świadczymy usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ oraz usługi komercyjne. Pracuje kilku lekarzy, są różne poradnie, w tym stomatologiczna i gastroenterologiczna.
Jak wygląda kwestia dokumentacji pacjenta np. w przypadku stomatologii?
Czy dokumentacja powinna być oddzielna na usługi wykonane w ramach NFZ, a oddzielna na usługi wykonane odpłatnie?
Czy jeśli mamy dwóch lekarzy, z których jeden wykonuje usługi w ramach kontraktu dziecięcego, zaś drugi w ramach kontraktu ogólnostomatologicznego, to czy mogą oni widzieć wpisy dotyczące pacjentów drugiego lekarza?
Czy lekarz np. z poradni gastroenterologicznej może widzieć wpisy dotyczące wizyty pacjenta u stomatologa (mamy dokumentację elektroniczną)?
Czy lekarze z różnych poradni mogą widzieć np. terminarz przyjęć dotyczący innej poradni w naszym podmiocie leczniczym, czy powinni widzieć tylko swój?