Podstawa dotacji bez wydatków na zerówki

Samorząd terytorialny

Czy przy wyliczeniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych należy brać pod uwagę planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach publicznych (tzw. zerówki) klasyfikowane w rozdziale 80103?

08.01.2016

Organ nie jest związany treścią planu nasadzeń

Samorząd terytorialny

Plan nasadzeń zastępczych nie jest obligatoryjnym elementem wniosku o wydanie zezwolenia, jeżeli wnioskodawca we wniosku zaznaczy, że nie planuje dokonywania nasadzeń. Za takim stanowiskiem przemawia...

06.01.2016