Mandat od straży miejskiej może być umorzony

Samorząd terytorialny

Grzywny nałożone w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską mogą być objęte ulgami w ich spłacie polegającymi na odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu zapłaty na raty czy umorzeniu na podstawie...

15.12.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski