Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej

Zamówienia publiczne

Zamawiający wezwał wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Co zrobić w sytuacji, gdy na skutek tego wezwania jeden z wykonawców nie złożył oferty dodatkowej a drugi złożył ofertę w cenie wyższej...

13.12.2015

Regulamin ZFŚS nie może dyskryminować emerytów

Zmniejszenie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla szkolnych emerytów byłoby niezgodnym z przepisami ograniczeniem możliwości korzystania z funduszu socjalnego u pracodawcy, u...

12.12.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski