Rodzic nie zawsze ma prawo do informacji o dziecku

Rozwiedziony rodzic nie ma dostępu do wszystkich informacji o swoim dziecku.Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, kto sprawuje opiekę - pisze Piotr Gąsiorek w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

23.11.2015

Zamawiający może stosować różne metody opisywania faktur

Zamówienia publiczne

Zamawiający chciałby uporządkować całą dokumentację przetargową. W jaki sposób zamawiający powinien zatem opisywać faktury wystawione przez wykonawcę? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia...

22.11.2015

Zaliczka dla komornika może być kosztem podatkowym

Zapłacona komornikowi zaliczka na poczet poszukiwania majątku dłużnika może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia wydatku - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego...

20.11.2015

Samodzielność lokalu stwierdza starosta

Budownictwo

W jakiej formie należy wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego?Czy na inwentaryzacji lokalu powinien być zawarty zapis, iż lokal...

19.11.2015

Brak prawa jazdy nie uniemożliwia amortyzacji samochodu

Podatnik, który nie posiada prawa jazdy może kupić auto, a później je amortyzować i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wszelkie związane z tym wydatki. Musi jednak uzasadnić cel poniesionych...

19.11.2015