Starostwa mogą utworzyć wspólną grupę zakupową

Samorząd terytorialny

Czy starostwa powiatowe mogą wspólnie zlecać wykonanie operatów szacunkowych, dla celów postępowań administracyjnych przez nie prowadzonych w trybie zamówień publicznych?

04.12.2015

Barter usług rodzi obowiązek podatkowy

Wzajemne świadczenia szkoleniowe między firmą kierującą stażystki a szpitalem będzie opodatkowane. Będzie to jednak odpłatne świadczenie usług, bowiem odpowiadać mu będzie usługa podnoszenia...

02.12.2015

Bioodpady to pojęcie szersze niż odpady zielone

Środowisko

W pojęciu bioodpady poza odpadami zielonymi mieszczą się odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także...

02.12.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski