Odpowiedź

Kontrolę może wykonywać pracodawca we własnym zakresie lub zlecić firmom zewnętrznym, np. przy kontroli zawiesi, co najmniej raz w roku i przed każdym użyciem, kierując się w tym zakresie wymaganiami producenta. Nie ma innych wytycznych w tym zakresie. Wykonane szakle powinny być zgodne z PN-EN 13889+A1:2009 - wersja polska Szakle stalowe kute dla dźwignic -- Szakle podłużne i okrągłe -- Klasa 6 -- Bezpieczeństwo. Norma określa wymagania dotyczących szakli stalowych kutych, podłużnych i okrągłych, klasy 6 dla dźwignic w zakresie maksymalnych dopuszczalnych obciążeń roboczych 0,5 t do 25 t. Podano 13 terminów i definicji.

W zakres odpowiedzialności producenta wchodzą informacja o produkcie i jego zastosowaniu:

- nazwa i logo

- nośność i wymiar

- kontrola jakości

- identyfikowalność CE (+ lokalne prawne wymagania)

- klasa materiału (jeśli istnieje).

Dane produktu:

- dopuszczalne obciążenie robocze

- plastyczność

- właściwości zmęczeniowe

- właściwości udarowe

Kontrola szakli jako osprzętu do podnoszenia powinna uwzględniać:

- Deformacje (wycofać z użytku w przypadku znacznych deformacji)

- Zużycie (wycofać z użytku w przypadku nadmiernego zużycia; zużycie jest nadmierne jeśli: zużycie dna haka i innych krytycznych stref sprzętu powyżej 5%, zużycie sprzętu w innych strefach powyżej 10%);

- Pęknięcia, nacięcia, wyżłobienia (wycofać z ubytku w przypadku wykrycia pęknięć, nacięć, wyżłobień);

- Modyfikacje (nie spawać, nie zastępować bolców szakli lub innych części, nie nagrzewać, nie zginać i nie modyfikować w inny sposób);

- Właściwe działanie (niewłaściwie zainstalowany sprzęt lub wadliwe działający powinien być usunięty; sprawdzić zapadki, łożyska krętlików, urządzenia blokujące i instalację zacisków linowych i końcówek klinowych).

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2015 r.