Brak daty przy podpisie wykonawcy jest błędem formalnym

Zamówienia publiczne

Wykonawca złożył formularz oferty bez daty przy podpisie. Załączył też wydruk z CEIDG aktualny na dzień składania ofert. Czy brak daty przy podpisie wykonawcy powinien być wyjaśniany? Czy może to być...

15.11.2015