Odpowiedź

Z dwóch wskazanych typów wózków widłowych, wózek typu I zapewnia lepsze warunki ergonomiczne – stojąc na podeście, pozycja ciała operatora nie jest wymuszona, niż wózek typu II, kiedy siedząc bokiem do kierunku jazdy, operator zajmuje pozycję siedzącą wymuszoną ze skrętem tułowia.

W ocenie stopnia obciążenia statycznego zależnego od pozycji przy pracy, w przypadku, gdy operator stoi na podeście (i jest to pozycja stojąca niewymuszona, bez możliwości okresowej zmiany pozycji na siedzącą), możemy mówić o obciążeniu statycznym na poziomie średnim, natomiast w przypadku gdy operator ma siedzisko ustawione bokiem w stosunku do kierunku jazdy (pozycja siedząca wymuszona ze skrętem tułowia), możemy mówić o obciążeniu statycznym na poziomie dużym.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2015 r.