Wykonawca ma obowiązek wskazać nazwę produktu w ofercie

Zamówienia publiczne

W przetargu na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wykonawca w ofercie nie wpisał nazwy oferowanego systemu operacyjnego pomimo, iż zamawiający prosił o taką informację. Co należy uczynić...

08.11.2015

Chłodnia samochodowa nie jest instalacją

Środowisko

Jeżeli chłodnia jest zaparkowana na terenie zakładu i emituje hałas, na który skarżą się osoby zamieszkujące w sąsiedztwie zakładu, to organ może wszcząć postępowanie w celu sprawdzenia, czy w...

05.11.2015