Złoże bursztynu nie jest objęte własnością górniczą

Środowisko

Bursztyn nie jest kamieniem szlachetnym, w związku z czym nie jest objęty własnością górniczą. Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki określone w ustawie, organem właściwym dla zatwierdzenia projektu...

30.10.2015

Gmina musi zapewnić odbiór odpadów zielonych

Samorząd terytorialny

Co do zasady, gmina musi zapewnić odbiór każdej ilości zmieszanych odpadów komunalnych, każdej ilości odpadów zielonych w terminach wyznaczonych do ich odbioru.

30.10.2015

Nie ma odwołania od nieprzyznania nagrody

Od nieprzyznania nagrody nie można się odwołać, ponieważ decyzja w tej sprawie ma charakter uznaniowy - pisze Agnieszka Kosiarz w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

28.10.2015