Pożyczkę z urzędu pracy wlicza się do dochodu

Samorząd terytorialny

Czy pożyczkę z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy wliczyć do dochodu strony?Strona otrzymała w czerwcu 2014 r. pożyczkę z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie...

16.11.2015

Brak daty przy podpisie wykonawcy jest błędem formalnym

Zamówienia publiczne

Wykonawca złożył formularz oferty bez daty przy podpisie. Załączył też wydruk z CEIDG aktualny na dzień składania ofert. Czy brak daty przy podpisie wykonawcy powinien być wyjaśniany? Czy może to być...

15.11.2015